MENU

Pick and Place balící linka čokoládových pralinek

Plně automatická kompletace jedno i vícedruhových bonboniér 

img

PICK & PLACE  BALÍCÍ LINKA ČOKOLÁDOVÝCH PRALINEK

Název zakázky:       P&P balící linka čokoládových pralinek
Termín realizace:    2021

 

PARAMETRY LINKY:

Takt linky:                                            * 0,6 s / založený čokoládový bonbón
Autonomní provoz linky:                     min. 30 min 
Očekávaný čas pro changeover:        <1 hod 

* Takt linky se liší v závislosti na typu použitého manipulačního chapadla.

 

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA:

Balicí P&P (pick and place) linka slouží k plně automatické kompletaci jedno i vícedruhových bonboniér dle zadaného výrobního portfolia. Zkompletované bonboniéry budou následně označeny a zabaleny do transparentní fólie. Takto připravené bonboniéry budou automaticky uloženy v kartonových krabicích, které budou zavřeny, označeny a následně automaticky přemístěny pomocí dopravníkové trasy do centralizované paletizace. 
P&P linka je plně automatizovaná. Doplnění vstupních komponent je zajištěno ručně / automaticky do vstupních zásobníků / podavačů. Zásoba ve vstupních zásobnících / podavačích je dimenzována na min. 30 minut autonomního provozu linky, dle charakteru vstupního materiálu. Ve všech vstupních zásobnících budou instalovány snímače min. zaplnění zásobníků. Při poklesu zásoby vstupních dílů v zásobnících bude obsluha (doplňovač) linky upozorněna akustickým a světelným signálem. V případě, že nedojde k doplnění vstupních dílů do zásobníků do určité doby od ohlášení signálu, dojde k automatickému zastavení linky. 

 

Layout linky

Popis Pick and Place balící linky čokoládových pralinek

 

Vstupy do P&P linky – ruční zakládání do zásobníků / podavačů: 
• Rozložené formáty spodních krabiček bonboniér. 
• Rozložené formáty horních víček bonboniér. 
• Krycí vícevrstvé papíry. 
• Platíčka pro založení bonbónů. 
• Rozložené formáty kartonových krabic. 
• Transparentní fólie. 

Vstupy do P&P linky – automatické zakládání do linky: 
• Čokoládové bonbóny nebalené, uložené na tácech v manipulačních vozících. 
• Čokoládové bonbóny balené, uložené na tácech v manipulačních vozících. 

Výstup z P&P linky: 
• Naplněná, zavřená, zalepená a označená kartonová krabice s bonboniérami. 

Linka bude složena z více samostatně stojících na sobě nezávislých jednoúčelových strojů, které budou vzájemně propojeny pomocí dopravníkových tras. Každý ze strojů (uzlů) bude osazen vlastním řídicím systém včetně elektro rozvaděče. Komunikace mezi jednotlivými stroji bude zajištěna pomocí nadřazeného řídicího systému, který bude nejen monitorovat chod linky, ale bude současně vysílat požadavky pro automatické doplnění / navezení vozíků s čokoládovými bonbóny.
 

Materiálový tok linky

Materiálový tok Pick and Place balící linky​​​​​​

 

imagePick and place linka s delta roboty (SPIDER 1 až 4)

 

imageMAGNETO 1 a 2 – robotické vkládání blistrů do krabiček

 

imageUniverzální vakuové chapadlo (pro manipulaci s bonbóny)

 

imageRobotické vkládání bonbónů do průhledných blistrů

 

imageRobotické vyskladňování lepenek s bonbóny

                                                    VIZUALIZACE PICK & PLACE BALÍCÍ LINKY ČOKOLÁDOVÝCH PRALINEK

 

                                                    REALIZACE PICK & PLACE BALÍCÍ LINKY ČOKOLÁDOVÝCH PRALINEK

Související realizace