MENU

Přesný vrtací automat

Přesný vrtací automat

Vrtací výkon stroje se dá srovnat s CNC centrem, ale náš stroj umí navíc automatizovaně zakládat a odebírat díly, opracované díly kontroluje a ty co jsou OK ukládá na paletku.

Přesný vrtací automat

Výkonné, přesné vrtání + kamerová kontrola a ukládání na paletky to je 2nd drilling machine SMPx

Název zakázky:       2nd drilling machine SMPx
Termín realizace:    01-10/2017

ZADÁNÍ:

Takt linky:    1 ks / 3 s

Dostupnost

 • Automaty jsou provozovány ve třísměnném provozu 23,5 hodiny denně 360 dní v roce.
 • Požadovaná mechanická dostupnost je 97,9 %.
 • Maximální prostoje nesmí překročit 120 minut najednou.

Stabilita procesu

 • Požadovaná stabilita procesu je: 99,9937 %
 • Požadovaná hodnota Cpk je alespoň: 1,33

 

POPIS AUTOMATIZOVANÉHO PROCESU:

Vrtací automat lze rozdělit na tři části:

Vstupní – kde obsluha zakládá díly,
Vrtací – dochází k vyvrtání potřebného otvoru,
Výstupní – hotové díly jsou zkontrolovány kamerovou kontrolou a jsou vkládány do blistrů a následně odebírány obsluhou.

Úkolem vrtačky je vytvořit otvor průměru cca 0,8 mm v nosiči tlakového senzoru. Nosiče se vyrábějí lisováním. Tento stroj musí být schopen vrtat dvě generace nosičů (SMP13x a SMP14x). Tyto nosiče dodává několik různých dodavatelů.

Dvě generace nosičů (SMP13x a SMP14x)

Díly jsou vkládany do stroje v plastových blistrech, ve kterých je 36 ks.

Blistry jsou vkládány po sloupcích.

Ze sloupce je vždy separován jeden blistr, z kterého jsou díly pomocí SCARA robota odebírány a zakládány do hlavního karuselu. Jelikož v blistrech jsou kusy různě naorientovány je zde kamerová kontrola, která zjistí jak je naorientován daný kus pomocí klíče a následně ho správně založí do karuselu.

Díly jsou na hlavním karuselu nejprve předvrtány a na další stanici vyvrtány. Toto probíhá vysokorychlostními vřeteny. Vrtáky jsou chlazeny řeznou kapalinou. Je zde i okruh chlazení vřeten. Klíčové je velmi precizní nastavení polohy předvrtání a vrtání, seřízení vůči sobě s přesností na micrometry. Každá pozice na karuselu musí být seřízena aby díly měly otvor ve stejné pozici.

Po vyvrtání následuje přesun dílů na výstupní stanici, kde probíhá ofuk dílu, kamerová kontrola, která kontroluje pozici díry i to zda je průchozí. Rovněž kontrolujeme zda zde nejsou otřepy po vrtání.

Nakonec jsou OK kusy zakládány do výstupních blistrů a štosovány do sloupců, které pak obsluha odebírá. Stejný operátor zakládá i prázdné blistry.

Základní charakteristika našeho řešení:

 • SCARA ROBOTI OMRON 2 KS
 • PLC SIEMENS S7-1500
 • KAMEROVÁ KONTROLA OMRON
 • POHONY SIEMENS SINAMICS S120
 • FESTO OSY, PNEU
 • BOSCH MOTORY
 • KARUSEL SK TECHNIK S HYDRAULICKÝM ZDVIHEM
 • HYDRAULICKÝ AGREGÁT
 • VRTAČÍ VŘETENA PRECISE
 • FILTRACE ŘEZNÉ KAPALINY, CHLADÍCÍ OKRUH PRO VRTACÍ VŘETENA

Klíčové benefity našeho řešení:

 • Vysoká rychlost i spolehlivist v náročných provozních podmínkách
 • Výkon stroje se dá srovnat s CNC strojem, ale náš stroj navíc umí automatizovaně zakládat a odebírat díly, opracované díly kontroluje a ty co jsou OK ukládá na paletku.

image​​​​​​Vstupní díly založené v blistru, které jsou stohované

imageZaložení do kleštiny v karuselu

imagePohled na karusel

imageKamerová kontrola

imageKarusel pro kamerovou kontrolu

imageUkládání OK kusů