MENU

Stroj na vyhrdlování obou konců trubek

Stroj na vyhrdlování obou konců trubek

 

DOPLŇUJÍCÍ ZAŘÍZENÍ PRO VYHRDLOVÁNÍ OBOU KONCŮ TRUBEK

Název zakázky       Vyhrdlování trubek
Termín realizace    2019

ZADÁNÍ
Projekt byl realizován na základě požadavku zákazníka na nové doplňující zařízení pro vyhrdlování trubek, které bude napojeno na stávající linku pro výrobu a svařování trubek. Požadavek na automatizaci.

ŘEŠENÍ – PARAMETRY
Takt linky:   8 s / ks
 

POPIS AUTOMATIZOVANÉHO PROCESU

1. Ze stávající technologie vyrobené trubky padaly do bedny, kterou po naplnění musela obsluha odnést a poté trubky vyhrdlovat ručně.
 
2.
Nyní nově vyrobené trubky sklouznou přes gravitační vstupní skluz a dopraví se tak do našeho nového zařízení na vyhrdlování trubek.

3. Manipulátor dopraví trubku na místo a zvedne ji do požadované výšky dle průměru trubky, kleštiny se pak pomocí pneuválců vsunou do trubky a trubku vyhrdlí. Následně již po skluzu spadnou do předem připravené bedny.

 

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA

Zařízení je koncipováno jako samostatně stojící automatický jednoúčelový stroj, který je mechanicky a elektricky napojen na stávající zařízení pro výrobu trubek. Trubky automaticky padají z výrobního stroje po gravitačním skluzu. Následná manipulace s trubkami ve stroji je zajištěna pomocí krokovacího dopravníku. Vyhrdlení konců trubek bude provedeno současným vysunutím válců s roztahovacími trny do pracovní pozice. Pro sejmutí vyhrdlené trubky z trnů bude použito automatických shazovačů současně s odjetím válců zpět do výchozí pozice. Z důvodu rozdílných průměrů vyhrdlovaných trubek jsou vždy trubky z krokovacího dopravníku vyzvednuty pomocí prizmatického lůžka do příslušné výšky v závislosti na průměru tak, aby bylo dosaženo souososti trubky a trnů. Po vyhrdlení jsou automaticky zdvihací lůžka spuštěna, trubka dosedne na krokovací dopravník a po něm bude postupně dopravena na konec stroje, kde dojde k jejímu automatickému vyhození do OK boxu. 

Klíčové benefity našeho řešení

  • Eliminace pracovních úrazů při ručním vyhrdlování trubek
  • Úspora času přenášením trubek a následným vyhrdlováním operátorem
  • Úspora finančních nákladů vynaložených za ruční činnosti pracovníků
  • Snížení zmetkovitosti
  • Využití automatu na vyhrdlování různých průměrů a délek vstupních trubek

imagead 1.

imagead 2.

imagead 3.

imageVyhrdlení trubky

imageZakončení trubky před a po vyhrdlení

 

Související Služby