MENU

Svařovací automat

Svařovací proces

Automatické bodové svařování kovových dílů s dokonalou přesností a maximálním výkonem.

img

AUTOMAT PRO BODOVÉ SVAŘOVÁNÍ DVOU KOVOVÝCH DÍLŮ


Počet pracovišť v rámci zařízení: 1
Termín realizace: 2022-2023
 

ZADÁNÍ

Projekt svařovacího automatu byl realizován na základě poptávky našeho partnera z oblasti automotive, který hledal řešení, které by nahradilo stávající, výkonově nevyhovující technologii. Cílem celého projektu byla maximální automatizace procesu, který byl do té doby realizován z velké části manuální spoluprací operátora se svařovacím stolem. Souvisejícím cílem bylo zvýšení efektivity, přesnosti a výkonu celého výrobního procesu.
 

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA

Stroj pracuje na principu otočného stolu se čtyřmi pozicemi. Svařují se dva kovové díly – baffle a retainer.

Baffle (tmavý díl viz foto níže) – díl z 3-4 mm tlustého plechu, kdy na 6-8 místech po obvodu je drobný výstupek jako dosedací plocha pro druhý díl (retainer). V těchto bodech dochází k bodovému svaření dílů k sobě.

   

 

Retainer (světlý díl viz foto níže) – díl z 0,6-0,8 mm tlustého pozinkovaného plechu.
K bodovému svaření dochází ze strany retaineru – při svařování je sestava uložena tak, že baffle je dole a retainer nahoře.

 

POPIS PRACOVNÍHO CYKLU:

  • Na první pozici je ze vstupního zásobníku dílů do svařovacího lůžka uložen díl „baffle“
  • Na druhé pozici otočného stolu je na díl „baffle“ z druhého zásobníku uložen do lůžka díl „retainer“
  • Samotná konstrukce svařovacího lůžka zajišťuje správnou souosost dílů před svařením
  • V pozici otočného stolu dojde k bodovému svaření obou dílů k sobě
  • Posledním krokem je vyjmutí svařené sestavy z lůžka a automatické odložení na výstupní dopravník

V průběhu zakládání dílu a jejich svařování dochází v několika automatickým kontrolám, a to jak založení dílu, tak jeho správné pozice.
Celé zařízení je díky vyměnitelným svařovacím lůžkům a elektrodám technologicky řešeno jako univerzální pro několik typu a velikostí sestav, s vnějšími průměry 93 mm, 108 mm, 118 mm a 135 mm.

Klíčové benefity našeho řešení

 

  • Univerzálnost zařízení pro výrobu několika typů sestav – cca 15 velikostí
  • Komplexní automatizace výrobního procesu – od zakládání dílů sestavy, svaření, až po odložení hotového dílu
  • Maximální zvýšení taktu výroby a tím i zvýšení efektivity celého výrobního procesu
  • Minimalizace zmetkovosti díky několikanásobné automatické kontrole

imageSvařovací automat

 

imageSvařovací automat – uložení bafflu do lůžka

 

imageSvařovací automat – uložení retaineru do lůžka s bafflem

 

imageSvařovací automat – okamžik svaření obou dílů

 

imageSvařovací automat – těsně po svaření