MENU

Velký krimpovací stroj

Krimpovací zařízení TEMEX = pevné a precizní spojení plastových vík s jádrem chladiče. 
U velkého krimpovacího stroje dochází navíc oproti ostatním při samotném krimpování k zahnutí hliníkových výstupků jádra chladiče k plastovému víku.

img

VELKÝ KRIMPOVACÍ STROJ PRO CHLADIČE NÁKLADNÍCH AUTOMOBILŮ

 

Projekt: Velký krimpovací stroj pro systém MCC2.0
Počet pracovišť v rámci zařízení: 1
Termín realizace: 2022
 

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA

Krimpovací zařízení slouží k provedení pevného spojení (krimpování) plastových vík s jádrem chladiče. Zařízení bylo vyrobeno univerzálně tak, aby bylo možné nastavení pro různé typy chladičů s pomocí výměnných nástrojů. Jelikož manipulace s chladiči pro trucky není jednoduchá, je součástí lisovacího stroje speciální manipulátor pro zvedání těchto velkých a těžkých chladičů, který ovládá samotná obsluha stroje. Kolem stroje je zhotovena ocelová pochozí plošina sloužící k servisním účelům.

 

 

Hlavní části krimpovacího nástroje

HLAVNÍ ČÁSTI KRIMPOVACÍHO NÁSTROJE:

1. Manipulátor
2. Tlačítko START pro spuštění automatického cyklu stroje
3. Operátorský panel
4. Vzdušník
5. Ochoz pro servis stroje
6. Dveře pro servis a nastavení stroje
7. Krimpovací element
8. Válce horních přítlaků
9. Navádění pro vložení chladiče manipulátorem

 

POPIS PRACOVNÍHO CYKLU:

Vlastní pracovní proces v automatickém režimu zahrnuje tyto základní operace:

• Obsluha pomocí manipulátoru založí chladič na koncový doraz vtahovacího mechanismu. 
• Chapadlo upne chladič. 
• Obsluha vystoupí ven ze závory a chladič je vtažen do stroje na stavitelný koncový doraz.

 

Zařízení může pracovat ve třech režimech: 
1. Ruční režim (pro ovládání jednotlivých prvků zařízení) – tento režim je jen pro určené osoby 
2. Automatický režim (pro operátora) 
3. Krokovací režim (pro údržbu k odhalení poruch)

 

Klíčové benefity našeho řešení

 

  • Univerzálnost stroje – je schopen vyrábět různé hloubky chladičů

imageVelký krimpovací stroj s manipulátorem a chladičem

imageVelký krimpovací stroj (krimpovací element)

imageVelký krimpovací stroj – zadní krimpovací element

imageVelký krimpovací stroj – manipulátor s chladičem