MENU

Stroj na montáž zámkových sad Nutzfahrzeuge

Stroj na montáž zámkových sad Nutzfahrzeuge

img

Zadání

Projekt byl realizován na základě požadavku zákazníka na konstrukci a výrobu zařízení na montáž zámkových sad.

Projekt se skládá ze tří stanic a dopravníku:

1. JÚS – Předmontáž dveřní vložky
2. JÚS – Montáž dveřní vložky
3. JÚS – Předmontáž podsestavy pádla
4. Dopravník k montážní lince Nutzfahrzeuge

Jednotlivá zařízení jsou součástí montážní linky ve výrobní hale v Týništi nad Orlicí.

Řešení

1. JÚS – Předmontáž dveřní vložky 

Takt operace: 20 sekund
Kapacita: 250 000 ks ročně 

Popis

1.1.    Stroj je navržen jako poloautomatické pracoviště pro jednu obsluhu. Skládá se z montovaného rámu z hliníkových profilů, lexanového krytování, automatických dveří s bezpečnostní dotekovou lištou, zakládacího přípravku, montážního mechanismu pružiny a montážních mechanismů pojistných per. Vkládané díly jsou kontrolovány sensory pro jejich přítomnost a správného založení. Stav stroje zobrazuje OP panel, kontrolky a světelná signalizace (maják). Z hlediska bezpečnosti je stroj opatřen krytováním, bezpečnostními pohyblivými dveřmi s dotekovou lištou a servisními dveřmi.
1.2.    Obsluha založí těleso s bubínkem do mazacího přípravku a namaže ho dávkou maziva. Na těleso s bubínkem založí ostatní komponenty. Sestavu založí do přípravku a před montážní trny založí pojistná pera. Po založení jsou prvky detekovány snímači. Obsluha opustí pracovní prostor. Po stisku tlačítka START dojde k uzavření pracovního prostoru pomocí bezpečnostních dveří s dotekovou bezpečnostní lištou. Poté se spustí automatický cyklus - těleso se upne upínkami a shora přijede montážní mechanismus, namontuje pružinu do tělesa. Do tělesa se namontují pojistná pera a hrany se roztemují. Dále následuje detekce namontovaných komponent. Kus se odepne, automatické dveře vyjedou nahoru a po té obsluha může kus vyjmout a pokračovat s ním na následující operaci. Cyklus se stále opakuje.

2. JÚS – Montáž dveřní vložky 

Takt operace: 20 sekund
Kapacita: 250 000 ks ročně 

Popis

2.1.    Stroj je navržen jako poloautomatické pracoviště pro jednu obsluhu. Skládá se z montovaného rámu z hliníkových profilů, lexanového krytování, optickou závorou, zakládacího přípravku, mazacího trnu a montážního mechanismu pádla. Vkládané díly jsou kontrolovány sensory pro jejich přítomnost a správného založení. Stav stroje zobrazuje OP panel, kontrolky a světelná signalizace (maják). Z hlediska bezpečnosti je stroj opatřen krytováním, optickou závorou a servisními dveřmi.
2.2.    Obsluha založí sestavu na mazací trn, do horního přípravku založí sestavu pádla, ta se v přípravku bezpečně upne pneuválci. Po založení jsou prvky detekovány snímači. Obsluha opustí pracovní prostor. Po stisku tlačítka START se spustí automatický cyklus - těleso se upne upínkami, namaže se skrz mazací trn dávkou maziva, zezadu přijede naváděcí nástroj pružiny s mazací tryskou a shora přijede montážní mechanismus sestavy pádla, který namontuje pádlo do tělesa a otestuje tahem správnou orientaci a funkci kroužku. Dojde k namazání pružiny ze zadní strany. Vše se vrátí do základního stavu a poté se sestava odepne a obsluha může kus vyjmout a pokračovat s ním na následující operaci. Cyklus se stále opakuje.

3. JÚS – Předmontáž podsestavy pádla  

Takt operace: 15 sekund
Kapacita: 250 000 ks ročně 

Popis

3.1.    Stroj je navržen jako ruční pracoviště pro jednu obsluhu. Skládá se z odběratelem dodaného stolu, mechanického ručního lisu s omezením vratného pohybu a uzpůsobeným zakládacím lůžkem. Vkládané díly jsou kontrolovány obsluhou. Za správnost dílů a správnou orientaci odpovídá obsluha zařízení. Z hlediska bezpečnosti je lis opatřen krytováním aretačního tlačítka.
3.2.    Obsluha založí veškeré komponenty do zakládacího lůžka ručního lisu. Správná orientace je na obsluze zařízení. Obsluha pohybem páky lisu do maximální úvratě provede montáž – veškeré komponenty jsou zalisovány do unašeče. Dále obsluha založí podsestavu do zakládacího lůžka pro nasazování pružiny a pomocí pomůcky nasadí vratnou pružinu na unášeč.

4. Dopravník k montážní lince  

Takt operace: 40 sekund
Kapacita: 250 000 ks ročně 

Popis

4.1.   Válečkový dopravník s řetězovým pohonem slouží pro přepravu transportních paletek s výrobním materiálem. Jednotlivá pracoviště lze zapínat a vypínat, při vypnutém pracovišti nečinnou zónou projedou paletky na další pracoviště. Tyto nečinné zóny slouží pro obsluhu k odložení rozpracované paletky. Po ukončení dané operace musí obsluha ručně odsunout paletku na hnanou část dopravníku. Každé pracoviště má zásobník pro paletky z předchozího pracoviště, tento buffer je oddělen pomocí stoperů a je zakrytý průhledným plexisklem. Je hlídáno, v jakém počtu vstoupí paletky na dané pracoviště, v tom samém počtu musí pracoviště opustit.

Klíčové benefity našeho řešení:

  • Minimalizace zmetkovitosti
  • Úspora pracovních sil
  • Eliminace pracovních úrazů při manipulaci
  • Statistika výroby a prostojů

 

imageJÚS – Předmontáž dveřní vložky

imageJÚS – Předmontáž dveřní vložky (detail)

 

 

 

imageJÚS – Montáž dveřní vložky ​

 

 

image

JÚS – Předmontáž podsestavy pádla

 

image

Dopravník k montážní lince

image

Pracoviště dopravníku

Související realizace

Související Služby