MENU

Darkov – linka topných směsí

Darkov – linka topných směsí

Kompletní dodávka a montáž elektročásti technologie, stavební elektroinstalace objektu vč. dodávky technologických rozvaděčů a kontejnerové NN elektrorozvodny.​​​​

img

LINKA TOPNÝCH SMĚSÍ – lokalita Důl Darkov

Název zakázky       Elektroinstalace linky topných směsí
Termín realizace    2019 – 2020

 

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA:

Jedná se o stavbu nové linky pro výrobu topných směsí obsahující pásovou dopravu, nakládací místa, tzv. třídírnu a kontejnery s elektro instalací a velínem. Vše podřízené technologii provozu jak z hlediska umístění, tak z hlediska stavebního řešení.

Stavba se skládá z třech násypek, pásových dopravníků a objektu tzv. třídírny. Třídírna je neopláštěný zastřešený objekt ocelové konstrukce s pochůzí plošinou (+3,8 m) na které je instalováno zařízení pro třídění a homogenizaci zpracovávaného materiálu. Samostatně stojí ocelová nezastřešená konstrukce s instalovaným drtičem a reverzním dopravníkem. Všechny dopravníky-dopravní cesty jsou zakryté proti povětrnostním vlivům zejména proti zvyšování prašnosti.  Vytříděný materiál je sypán na stávající zpevněnou plochu do kulisy a následně nakládán kolovými nakladači na nákladní vozidla, nebo na železniční vagóny k expedici.

 

ROZSAH DODÁVKY TEMEX:

  • Projektová dokumentace,
  • Kompletní dodávka VN elektročásti (6 kV), vč. kioskové trafostanice,
  • Kompletní dodávka a montáž elektročásti technologie, stavební elektroinstalace objektu vč. dodávky technologických rozvaděčů a kontejnerové NN elektrorozvodny.

 

 

 

imageDodávka elektroinstalace pro linku topných směsí v Darkově

imageLinka topných směsí v Darkově

imageVnitřek rozvaděče s elektrovýzbrojí

imageElektroinstalace linky topných směsí v Darkově