MENU

Dávkování přísad do základní hmoty

Dávkování přísad do základní hmoty
Dávkování přísad do základní hmoty – vizualizace procesu

DÁVKOVÁNÍ PŘÍSAD DO ZÁKLADNÍ HMOTY (míchací zařízení CFA)

Název zakázky       Dávkování přísad do základní hmoty (zařízení CFA)
Termín realizace    2019

ZADÁNÍ
Projekt byl realizován jako kopie stávajícího stroje zákazníka – kontrolního automatu. Na základě dodané dokumentace (strojní a elektrické části včetně software) byl vyroben a následně sestaven nový kontrolní automat.

PARAMETRY
Takt zařízení: 50 l výsledné hmoty / min – počítáno od prázdné míchací nádoby
Kapacita: až 4 ks míchacích nádob najednou

 

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ ZAŘÍZENÍ

Zařízení CFA sestává ze 6 ks míchacích nádob výsledné hmoty (6 × 50 l), které jsou osazených míchadly řízenými FM. Nad každou z těchto míchacích nádob se nachází dvojice nádob (zásobníků) pro přísady (AROMA+BARVA). Dále je zařízení osazeno 2 ks nádob a to pro přísadu sirupu a kyselky. 
Úkolem projektu bylo zajistit správné dávkování výše uvedených přísad do základní hmoty (želatiny), která byla napuštěna do míchacích nádob a to na základě předem zvoleného „receptu“ – volba pomocí operátorského panelu (dále jen OP). Jednotlivé recepty je možné editovat přímo na OP nebo využít importu databázového souboru pomocí USB.
Následně bylo nutné zajistit dobré promíchání výsledné hmoty a následná dodávka této hmoty do dalšího výrobního procesu. V rámci části elektro bylo využito „remote“ modulů I/O pro sběr dat a ovládání jednotlivých prvků zařízení. Komunikace s těmito moduly, s FM míchadel a ostatními technologiemi (VARNA, NID2 – lití) je na bázi PROFINETU.

 

Nedílnou součástí je řešení automatického čištění celého zařízení      Součástí je rovněž řešení automatického čištění celého zařízení
Nedílnou součástí je rovněž řešení automatického čištění celého zařízení

 

Klíčové benefity našeho řešení

  • Minimalizace časových prodlev mezi jednotlivými míchacími cykly
  • Detailní informace o provozních stavech celého zařízení
  • Možnost doplňování nových receptur nebo aktuální úprava parametrů míchání v závislosti na kvalitě/typu jednotlivých přísad
  • Snadná obsluha celého zařízení

image                       Technologický rozvaděč vč. nového PLC

image                             Dávkování přísad do základní hmoty (zařízení CFA)

image                             Technologický rozvaděč s operátorským panelem