MENU

Doplnění hrubého předčištění před HČS

Doplnění hrubého předčištění před HČS

 

ÚČOV PRAHA – DOPLNĚNÍ HRUBÉHO PŘEDČIŠTĚNÍ PŘED HČS

Název zakázky:       ÚČOV Praha - Doplnění hrubého předčištění před HČS
Termín realizace:    2018

ZADÁNÍ
Jedná se o zbourání stávajícího objektu Čerpací stanice horního horizontu (dále jen “ČSHH“), která slouží pro hrubé předčištění odpadních vod a stavbu nového objektu na stejném místě v areálu Císařského ostrova na Praze 6.
Ústřední čistírna odpadních vod (dále jen “ÚČOV“) na Císařském ostrově v Praze je mechanicko-biologická čistírna odpadních vod přiváděných městskou kanalizací z celé Prahy.

ŘEŠENÍ
Pro tento projekt byla zpracována dokumentace elektro a MaR (měření a regulace) dle vyhlášky 499/2006Sb. a to nejprve ve stupni pro stavební povolení (DSP) a posléze dokumentace pro provedení stavby (DPS).
Na základě této zpracované dokumentace provede realizační firma realizaci samotného díla.

Dokumentace se člení na:
•    D.1.4.4 STAVEBNÍ ELEKTROINSTALACE
•    D.2.2_PS 02 - ELEKTRO-TECHNOLOGICKÁ ČÁST
•    D.2.3_PS 03 - MaR

Dokumentace je dále členěna na část provizorní (po dobu rekonstrukce) a část po rekonstrukci.
Napájení rozvaděčů je ze dvou nezávislých zdrojů (2 transformátory) z nadřazené rozvodny – stupeň dodávky el.energie č.2.
V rámci dokumentace se řešil návrh rozvodny. V rozvodně jsou umístěny rozvaděče elektro a MaR. Dále je zde navržena stavební elektroinstalace (zásuvky, světla, zásuvkové skříně). 

 

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA

Veškeré zařízení musí být zvoleny s ohledem na vlivy vyskytující se na ČSHH. V rámci stávajícího objektu docházelo vlivem vzniku sirovodíku k brzkému znehodnocení elektrických zařízení na bázi mědi. Nový projekt se proto zaměřuje na speciální celopocínované kabely vhodné pro ČOV, na vhodně zvolený návrh větrání rozvodny (z venku, ne haly) a v neposlední řadě ochranný postřik rozvaděčů proti sirovodíku před uvedením do provozu.

Klíčové benefity našeho řešení:

  • Ekologické řešení k přírodě
  • Automatický provoz bez přítomností trvalé obsluhy

imagePohled na ÚČOV v Praze

imageStávající objekt ČSHH

image Stávající technologie v objektu ČSHH