MENU

Elektroinstalace nové správní budovy přehrady Šance

Přehrada Šance
Lávka k odběrné věži přehrady Šance
Nová správní budova přehrady Šance
Přehrada Šance

 

ELEKTROINSTALACE NOVÉ SPRÁVNÍ BUDOVY U HRÁZE PŘEHRADY ŠANCE PRO POVODÍ ŠANCE, STÁTNÍ PODNIK

Název zakázky:       Elektroinstalace Šance
Termín realizace:    2017

ZADÁNÍ
Projekt byl realizován na základě výběrového řízení pro OHL ž.s. v letech 2016–2018. 
 

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA

Na základě SoD byly na díle stavby realizovány:

  • elektroinstalace osvětlení a zásuvkových obvodů, včetně dodávek svítidel a dalšího materiálu,
  • výroba a elektroinstalace hlavních i podružných rozvaděčů v budově,
  • elektroinstalace kotelny,
  • elektroinstalace automatického vypínaní a zapínaní venkovního osvětlení na budově,
  • instalace skrytých svodů hromosvodu HVI, včetně celé ochrany budovy proti úderu blesku a přepětí v síti.

Dílo bylo předáno v září 2018 bez žádné uplatňováné reklamace.

 

 

imagePříprava armování před zalitím betonem

imageHrubá stavba - příprava elektroinstalace

imageRealizace hromosvodu

imageDokončená nová správní budova