MENU

Míchací centrum nového bloku B3 na elektrárně Kostolac

Míchací centrum nového bloku B3 na elektrárně Kostolac

 

MÍCHACÍ CENTRUM NOVÉHO BLOKU B3 KOSTOLAC – projektová dokumentace elektro a řízení v rozsahu BASIC a DETAIL DESIGN

Název zakázky:       Míchací centrum nového bloku B3 na elektrárně Kostolac (Srbsko)
Termín realizace:    2019

ZADÁNÍ
Byli jsme oslovení s možností podílet se na tvorbě projektové dokumentaci části elektro, MaR a řízení nového míchacího centra nově budovaného výrobního bloku B3 (výkon nového výrobního bloku 350 MW) hnědouhelné elektrárny.

Míchací centrum je složeno ze dvou částí:
•    Část popelová – samostatná sila popele (zde bude umístěno míchací centrum),
•    Část vápna – samostatná technologie.
 

SHRNUTÍ

  • Dokumentace byla vypracována v rozsahu/stupni  „BASIC DESIGN“ (úvodní projekt).
  • Po připomínkovém řízení investorem následovalo vypracování dokumentace v rozsahu /stupni „DETAIL DESIGN“ (realizační dokumentace).
  • Ta je nyní ve fázi připomínkování a upravována do fáze pro výběr zhotovitele této části.

 

 

 

 

imagePohled elektrárnu Kostolac

image 

image