MENU

Pádostroj 100 kJ

Pádostroj 100 kJ

TESTOVACÍ ZAŘÍZENÍ NA PROVÁDĚNÍ ZKOUŠEK VRUBOVÉ HOUŽEVNATOSTI DWTT

Název zakázky:       Pádostroj 100 kJ
Termín realizace:    2016

ZADÁNÍ
Kompletní dodávka elektro části stroje včetně SW a oživení.

 

POPIS

Stroj pracuje na principu zvedání a pouštění berana na zkušební vzorek, ze kterého se po zkoušce analyzují data ohledně kvality pevnosti materiálu. Sestava celé konstrukce stroje je z ocelového rámu, kde v horní části je implementován pohon zvedacího zařízení kleští ELHA pro úchop beranu.


V dolní části stroje je pádová oblast s kleštinami pro úchop zkoušeného vzorku materiálu. Zjednodušeně, jde o princip vyzdvižení pádového břemene a jeho uvolnění k pádu a dorazu na testovací vzorek oceli, uchyceného kleštinami v pádové oblasti. 


Spodní část pádové oblasti je opatřena vraty s bezpečnostními zámky s vazbou na polohu závory a beranu. Zámky blokovacích spínačů vrat se uvolní, když je beran v poloze nad bezpečnostní závorou, nebo bude ve spodní poloze pro případ oprav či údržby i změny hmotnosti závaží.


Vstup, založení zkušebních vzorků je prováděno pomocí manipulátoru, vstupní zakládací otvor je opatřen krytem s blokovacím spínačem. Vstup vzorků po zkoušce bude proveden pomocí dopravníku bez nutného zásahu obsluhy.


Nad pádovou komorou je instalována závora zabraňující průniku beranu do pádové oblasti komory a k odložení beranu do parkovací polohy.
Závora je opatřena blokovacími spínači, které snímají obě její polohy, zasunuto či vysunuto.
Bezpečnostní závora je dimenzována na pád beranu se závažím z nejvyšší horní polohy.

 

Závěs beranu je vybaven dvěma závěsnými systémy:

  • Elektromagnetický slouží pro závěs beranu a jeho odhoz.
  • Elektrohydraulický kleštinový (ELHA) je bezpečnostní se snímáním polohy kleštin a přítomnosti beranu v závěsu a slouží jako pojistka před nežádoucím pádem, například při ztrátě el. napětí.
  • Závěs beranu je upevněn přes kladku na ocelovém laně s odpovídající pevností.
  • Horní koncová poloha beranu je snímána provozním čidlem a bezpečnostním snímačem polohy.
  • Po splnění podmínek pro zvednutí a odhoz beranu – tzn. zkoušený vzorek je v upínce, jsou zavřená a zajištěná vrata pádové komory a vysunutá bezpečnostní závora nad komorou – dojde k rozevření kleštin ELHY a odhozu závaží vypnutím proudu do elektromagnetu.
  • Provedení zkoušky či zpuštění zařízení je ovládáno z ovládacího panelu. Připravenost zařízení ke zkoušce je signalizováno zvukovou a světelnou signalizací.
  • Po provedení zkoušky je zkušební vzorek vyvezen pomocí dopravníku na operátorské stanoviště a může pokračovat případně další zkouška.

 

 

image Pohled na celý stroj

imageVybavení rozvaděče

imageElektromagnetický závěsný systém

imageVybavení rozvaděče