MENU

Pálicí stroj Messer

Pálicí stroj Messer

 

PÁLICÍ STROJ MESSER – ELEKTRODOKUMENTACE

 

Název zakázky:       Vítkovice Steel – Pálicí stroj Messer – elektrodokumentace
Termín realizace:    2017

ZADÁNÍ
Jedná se o výměnu stávajícího rozvodného panelu medií pálícího stroje bram na provoze 260 Válcovna plechů, ÚVÚ 260.65 Příprava vsázky Hala 5, který nesplňuje současné bezpečnostní požadavky na provoz pálicího stroje dle platné legislativy.

ŘEŠENÍ

Náhradní rozvodný panel byl dodán fa. Messer Eutectic Castolin Slovensko s.r.o. výhradním zástupcem společnosti MESSER Cutting System pro Českou republiku, která je zákonným pokračovatelem fa. MESSER GRIESHEIM, výrobcem a dodavatel původního pálícího stroje „F-BS“ (rok výroby 1986). Náhradní panel splňuje požadavky na bezpečný provoz a byl dodán s certifikátem shodného výrobku.
Pro tento panel byla zpracovaná elektrodokumentace v rozsahu DPS dle vyhlášky 499/2006Sb.


POPIS AUTOMATIZAČNÍHO PROCESU

1. Rozvodný panel pálícího stroje Messer
Rozvodný panel pálícího stroje slouží k rozvětvení, regulaci tlaku a ovládání kyslíku a zemního plynu pro pálicí stroj. Pro ovládání slouží rozvaděč RM1.1, který obsahuje řídicí systém ET200S.
2. Snímače tlaku Ex na desce
3. Solenoidové ventily Ex na desce


  
ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA

Všechny prvky na panelu musí splňovat příslušné atesty pro použití v zóně s nebezpečím výbuchu Ex.

 

Klíčové benefity našeho řešení:

  • Bezpečný provoz
  • Minimální poruchovost
  • Eliminace pracovních úrazů

image ad 1.

imagead 2.

image ad 3.