MENU

Rekonstrukce tras tekuté glukózy

Rozvaděč zařízení pro čerpání tekuté glukózy do tanků z cisteren

 

REKONSTRUKCE TRAS TEKUTÉ GLUKÓZY KOFOLA, Mnichovo Hradiště

Název zakázky       ENDRESS+HAUSER – Rekonstrukce tras tekuté glukózy KOFOLA
Termín realizace    2019

ZADÁNÍ
Zařízení slouží pro čerpání tekuté glukózy do tanků z cisteren a odtud pak k dalšímu zpracování do sirupáren na základě požadavku obsluhy.

ŘEŠENÍ
Pro tento projekt byla zpracovaná realizační dokumentace elektro a MaR (měrení a regulace). Na základě této dokumentace byla poté provedena realizace samotného díla.


POPIS AUTOMATIZAČNÍHO PROCESU

1. Rozvaděč MaR pro řízení technologického procesu (obr. 1)
V rozvaděči jsou jistící a spínací prvky pro ovládání a napájení technologie. Jsou zde umístěny 3 frekvenční měniče, které řídí čerpadla. Frekvenční měniče jsou řízeny přes I/O (START/STOP, RESET, 40/50 Hz). Regulace výkonu je pouze mezi 40/50 Hz nikoliv 0-100 % v rozsahu jmenovitého výkonu čerpadel. 
Jedná se o jedno příjmové čerpadlo a dvě výdejová čerpadla. Čerpadla jsou ovládána na základě požadavku obsluhy. Požadavek se zadá na operátorském panelu.
Na jednotlivých větvích se měří průtok. Z důvodu bezpečnosti se hlídá maximální hladina v tancích pomocí limitních spínačů hladiny. Limitní spínače hladiny rovněž hlídají minimální hladinu v tancích, z důvodu hlídání chodu čerpadel na „sucho“.
Rovněž je zde hlídán max. tlak pomocí limitních spínačů tlaků.
Jednotlivé větve obsahují uzavírací ventily. Každý z těchto ventilů obsahuje solenoidovou cívku. Ovládání je provedeno z ŘS na základě naprogramovaného algoritmu řízení.  Celkem jsou zde 4 tanky GT1-GT4.
Z důvodu použití v potravinářském průmyslu, musí být všechny použité prvky v nerezovém provedení (rozvaděč, kabelové trasy, snímače atd.)
Trasy dle technologických postupů je nutné pravidelně sanitovat, proto je zde provedena elektrická vazba na rozvaděč CIP DIVERSEY. Současně je nutné mít provázanou novou technologii se stávající technologií (stávající rozvaděč SIRUPARNY).
U rozvaděče je umístěna tiskárna, která po každém výdeji nebo přijmu vytiskne etiketu. (obr. 2)
  
2. Tanky pro isoklugózu a rozpuštěný cukr (obr. 3)

3. Obrazovka HMI panelu KTP700 Basic – hlavní okno
Hlavní okno znázorňuje všechny aktuálně probíhající přečerpávání. Pro volbu přečerpávání je vyžadováno přihlášení obsluhy.
Na panelu jsou vidět 4 tanky GT1-GT4 do kterých se čerpá glukóza z cisteren. Dále putuje glukóza jednotlivými větvemi do sirupáren 12,34,56,78.

 

Hlavní okno obrazovky HMI panelu znázorňuje všechny aktuálně probíhající přečerpávání glukózy


4. Příjem – čerpadlo 1
Postup při přečerpávání pro příjem – čerpadlo 1:
    Volba cílového tanku
•    Správné propojení potrubí
    Režim “Auto“ na ovládací skříni
    Zadání šarže a požadovaného množství pro příjem. Pří zadání 0 čerpadlo čerpá, dokud nedojde k odčerpání
     cisterny
    Zapnutí tlačítkem „Start čerpání“


Ukončení automaticky po načerpaném množství nebo ručně tlačítkem „Stop čerpání“


Okno obrazovky HMI panelu zobrazující přečerpávání pro příjem – čerpadlo 1


5. Varný tank
Postup při přečerpávání z varného tanku:
•    Volba cílového tanku
•    Správné propojení potrubí
    Režim “Auto“ na ovládací skříni
    Zadání šarže
•    Zapnutí tlačítkem „Start čerpání“
   Nyní jde operátor k varnému tanku spustit čerpadlo
    Ukončení ručně tlačítkem „Stop čerpání“

 

Okno obrazovky HMI panelu zobrazující přečerpávání z varného tanku
 
6. Výdej – čerpadlo 2,3
Postup při přečerpávání pro výdej – čerpadlo 2,3:
    Volba trasy zdroj (např. GT1) – cíl (např. sirupárna 56)
•    Správné propojení potrubí
    Režim “Auto“ na ovládací skříni
    Zadání šarže, a zda se jedná o isoglukózu či rozpuštěný cukr
    Zapnutí tlačítkem „Start čerpání“.
    Nyní jde operátor do sirupárny a tam si nastaví požadovaného množství pro přečerpání a odstartuje
      čerpání. Až v tomto okamžiku se spustí čerpadlo.
    Ukončení automaticky po načerpaném množství nebo ručně tlačítkem „Stop čerpání“.


Okno obrazovky HMI panelu zobrazující přečerpávání pro výdej – čerpadlo 2

7. Obrazovka HMI panelu – Servis
Servisní okno umožňuje uživateli s administrátorskými právy 
•    Měnit časy na zaplavení sond
•    Nastavovat množství v tancích
    Vytvářet nové uživatele
    Nastavovat čas a datum
    Ovládat čerpadla v servisním režimu


 Obrazovka HMI panelu – Servis


8. Tiskárna štítků
Etiketa je vytištěna při každém zastavení čerpání (mimo pauzy čerpání) s těmito údaji:
•    Odkud a kam se čerpalo
    Jaké množství se přečerpalo
    Šarže
    Zda se jednalo o isoglukózu nebo o rozpuštěný cukr
•    Začátek a konec čerpání
•    Která obsluha čerpání spustila

Stolní tiskárna štítků a etiketa s údaji, které jsou vytištěny při každém zastavení čerpání 
  
 

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA

Pomocí 3 čerpadel (1 příjmové, 2 výdejové) je přečerpovavána isoglukóza nebo rozpuštěný cukr do tanku. 
Během tohoto přečerpávání systém automaticky eviduje přečerpané množství a stav v tancích.

Pro vlastní čerpání musí obsluha na ovládacím operátorském panelu nastavit trasu, odkud a kam se bude čerpat. Správné propojení potrubí není tímto systémem kontrolováno, a proto musí být zajištěno obsluhou.

 

Klíčové benefity našeho řešení:

  • Ekonomicky provoz
  • Minimální poruchovost
  • Eliminace pracovních úrazů

image 1. Rozvaděč MaR pro řízení technologického procesu

image2. Tiskárna u rozvaděče

image 3. Tanky pro isoklugózu a rozpuštěný cukr