MENU

Automat pro 3D kontrolu kvality povrchu

Automat pro 3D kontrolu kvality povrchu
Automat pro 3D kontrolu kvality povrchu

AUTOMATIZOVANÁ KONTROLA DRSNOSTI POVRCHU A PŘESNOSTI OTVORU V DÍLECH

Název zakázky:       Automated handling parts into customer trays
Termín realizace:    2018-2019

 

ZADÁNÍ:

Takt linky:    2 s / kus

Dostupnost

 • Automaty jsou provozovány ve třísměnném provozu 23,5 hodiny denně 360 dní v roce.
 • Požadovaná mechanická dostupnost je 97,9 %.
 • Maximální prostoje nesmí překročit 120 minut najednou.

Stabilita procesu

 • Požadovaná stabilita procesu je: 99,9937 %
 • Požadovaná hodnota Cpk je alespoň: 1,33

 

POPIS AUTOMATIZOVANÉHO PROCESU:

Obsluha založí galvanické blistry do vstupního zásobníku, následně robot tyto díly odebere a založí je na karusel, na kterém se provádí kontrola drsnosti povrchu a kontrola otvoru v dílech. Poté je druhý robot překládá do zákaznických blistrů, které obsluha vloží do vstupního zásobníku zákaznických blistrů. Jakmile jsou díly přeskládány, blistry se naskládají do sloupce a jsou přesunuty na výstupní dopravník, z kterého jsou sloupce odebírány obsluhou. 
Automat je určen pro jednoho pracovníka, který provádí úkony dle návodu k obsluze. Řízení přerovnávacího automatu je pomocí řídicího systému SIMATIC S7-1500.

Dle požadavků zákazníka je přerovnávací stroj vybaven kontrolou výrobku: 

 • Kontrola povrchu těsnicí plochy – stroj musí vytřídit kusy s defekty překračující zákaznickou specifikaci Ra 1,6 a Rzmax 10. 
 • Kontrola celé vnitřní strany výrobku pomocí kamery pro detekci defektů a otlaků.

Ukázka defektů na vnitřní straně výrobků:

Ukázka defektů na vnitřní straně výrobků

 

Základní charakteristika našeho řešení:

 • SCARA ROBOTI OMRON 2 KS
 • PLC SIEMENS S7-1500
 • KAMEROVÁ KONTROLA OMRON
 • 3D SCANNER KEYENCE

Klíčové benefity našeho řešení:

 • Spolehlivost v náročných provozních podmínkách
 • Kamerová kontrola vad produktu

image​​​​​​Pohled na stroj z realizace

imageZaložení do kleštiny v karuselu

imagePohled na karusel

imageKamerová kontrola

imageOperátorský ovládací panel

imageUkládání OK kusů