MENU

Kontrola chladiče robotickým kamerovým systémem

Kontrola chladiče robotickým kamerovým systémem

Rychlé, spolehlivé a přitom univerzální řešení pro komplexní kontrolu montovaných výrobků

img

Základní popis stanice

img

Robotický manipulátor KUKA s kamerou OMRON při kontrole přední části modulu chladiče.

img

Detekce správně upnutého kusu na vozíku.

img

Upevnění vozíku s modulem chladiče ke stanici.

img

Monochromatický výstup kontolovaného modulu chladiče na přítomnost jednotlivých komponent ze smart kamery OMRON.

img

Koncová část robotického manipulátoru KUKA, na kterém je připevněna smart kamera OMRON s LED přísvitem a ochranným krytem. Komunikace je provedena pomocí rozhraní PROFInet.

img

Levá část rozvaděče s operačním panelem Siemens TP1200 Comfort. Panel slouží k textovému zobrazení výsledku kontrol a k zobrazení základních informací o stanici. Pod tímto panelem jsou ovládací tlačítka, otočný přepínač s klíčem a servisní zásuvky. Na dveřích rozvaděče (na obrázku vpravo) je připevněn stojan s ovladačem SmartPAD 2.

 

 

Poznejte technologickou špičku v oblasti kamerové kontroly – robotická testovací stanice!

Tato stanice slouží k finálnímu otestování modelu chladiče na přítomnost jednotlivých komponent. To probíhá především pomocí kamerového systému Omron umístěném na robotickém manipulátoru Kuka a také pomocí optických čidel namontovaných na stanici.

 

Režim automat

Po zapnutí automatu dojde k vyjetí válce pro aretaci vozíku, přičemž poté je možné vložit vozík s chladičem. Modul chladiče musí být ve vozíku chycen horní upínkou. Poté je nutné potvrdit bezpečnost tlačítkem „Operátor v bezpečí“. Stanice otestuje vložený kus a v případě OK kusu vyjede vozík do pozice 2 a vytiskne se štítek. Tento štítek je nutné nalepit na chladič, čtečka čárového kódu štítek přečte a porovná, pokud je štítek správný, tak se vozík v pozici 2 uvolní a obsluha jej může vytáhnout.

Proces kontroly

EOL stanice provádí celkem 54 unikátních kontrol na chladiči na základě tzv. Mistake proofing listu. Čtyři z těchto kontrol je prováděno pomocí pěti laserových snímačů. Jedna kontrola je prováděna pomocí jednoho optického snímače. Všechny tyto snímače svítí proti odrazce. 49 zbývajících kontrol je prováděno kamerovou zkouškou. Ta je rozdělena do celkem 19 snímků (pozic robota).

Strana 1 je brána od dveří (vstup), strana 2 je brána od závor (výstup). Všechny kontroly jsou prováděny u všech chladičů, kontrolují se totiž obě varianty – že na chladiči požadovaný prvek není, pokud tam nemá být, a že na chladiči požadovaný prvek je, pokud tam má být.

Kamerová kontrola je prováděna kamerou Omron, ta komunikuje skrze rozhraní PROFInet. V kameře je umístěna microSD karta pro ukládání snímků, zálohu SW a dokumentaci.

Kamera funguje na principu vyhledání určitého objektu na základě vzoru, nebo odměřování vzdálenosti od určitého prvku. V každém případě nejprve probíhá kompenzace obrazu z důvodu rozdílných vozíků.

Proč testovací stanici od Temexu?

  • Snížení provozních nákladů
  • Snížení zmetkovitosti
  • Zlepšení opakované kvality a úrovně výrobků
  • Zvýšení produkce za jednotku času
  • Úspora pracovního místa
  • Evidenční záznam kontroly  je uložený pro každý kus

 

                                            ROBOTICKÁ KAMEROVÁ KONTROLA CHLADIČE – VIZUALIZACE + REALIZACE