MENU

Montážní linka na sestavení coveru chladiče EGR ventilu

Stanice 4 – Nanesení první vrstvy lepidla robotem na místo pro sensor
Stanice 2 – svařování příruby a trubky metodou TIG

Robotická montážní linka s maximálním výkonem díky kompletní automatizaci výrobního procesu

Montážní linka na sestavení coveru chladiče EGR ventilu

Montážní linka na sestavení coveru chladiče EGR ventilu

Projekt: Montážní linka sensor cover VW
Počet pracovišť v rámci zařízení: 11+1
Termín realizace: 2019-2020

PARAMETRY:
Délka: 9500 mm
Hloubka: 2800 mm
Výška: 2000 mm
Roboti: Fanuc LR Mate 200 iD 7L
Takt linky: 50 sec/ks

FUNKCE ZAŘÍZENÍ:

Montážní linka zajišťuje sestavení sensor coveru chladiče EGR ventilu. Hotovou sestavu kompletuje ze 7 komponent, z nichž některé jsou převáženy výrobním procesem na paletce po dopravníkovém pásu a další jsou dodávány z vlastních zásobníků u jednotlivých pracovních stanic. Dopravníkový pás je veden ve dvou úrovních – v horní úrovni slouží pro přepravu komponent mezi jednotlivými pracovními stanicemi, ve spodní úrovni pak k dopravě hotové sestavy zpět k operátorovi. Na obou koncích linky zajišťují přepravu paletek mezi úrovněmi výtahy. Vysoké výkonosti a rychlému taktu linky napomáhají dvě robotická ramena FANUC. 


POPIS ZAŘÍZENÍ A JEDNOTLIVÝCH STANIC:

Popis stanic montážní linky na sestavení coveru chladiče EGR ventilu

Stanice 1
• Odebírání vyrobené sestavy
• Zakládání některých komponent operátorem – cover s namontovaným těsněním a leadframe
• Automatická kontrola přítomnosti komponent, správné kvality leadframe a správné montáže těsnění v hliníkovém těle coveru

Stanice 2
• Zalisování vodní trubky do příruby
• Zavaření pomocí metody TIG
• Trubka i příruba jsou do stanice zakládány operátorem

Stanice 3
• Elektrický test kontaktů leadframe
• Laserové značení coveru DMC kódem

Stanice 4
• Plasmové čištění leadframe
• Ohýbání pinů leadframe
• Nanesení první vrstvy lepidla na místo pro sensor a kamerová kontrola

Stanice 5
• Odebrání sensoru (Melexis chip) z kotouče a založení do leadframe na nanesené lepidlo
• Ozáření a vytvrzení UV lampou
• Kamerová kontrola nalepeného sensoru

Stanice 6
• Laserové přivaření kontaktů sensoru na ohnuté kontakty leadframe

Stanice 7
• Elektrické testování leadframe se sensorem
• Založení leadframe do hliníkového coveru

Stanice 8
• Přišroubování ledframe ke coveru

Stanice 9
• Nasazení O-kroužku na přírubu z podsestavy vodní trubky s přírubou
• Ochlazení podsestavy a montáž trubky s přírubou do coveru

Stanice 10
• Přišroubování podsestavy trubky s přírubou ke coveru

Stanice 11
• Leak test těsnosti coveru a sestavy trubky s přírubou

Stanice 12
• Tato stanice slouží pouze jako výtah na konci paletkového dopravníku k přesunu paletky s hotovým dílem do spodní větve dopravníku

 

ROZLOŽENÍ KOMPONENT NA PALETCE:

Rozložení komponent na paletce

A) přípravek pro leadframe
B) přípravek pro cover
C) přípravek pro svařenou vodní trubku s přírubou
D) držák RFID chipu

 

VÝSLEDNÁ SESTAVA:

Výsledná sestava coveru chladiče EGR ventilu

 

KONSTRUKCE ZAŘÍZENÍ:

Celá sestava je navržena jako kombinace poloautomatické a zcela automatizované linky pro jednočlennou obsluhu.  Skládá se z 11 pracovních stanic a doprava komponent sestavy mezi nimi je řešena pomocí paletek a paletkovém dopravníku. Poslední stanice je výtah mezi horním a spodním vedením dopravníkového pásu.
Konstrukčním základem každého pracoviště je svařený ocelový rám a montovaný rám z hliníkových profilů.
Stanice 1 a 2 jsou stanovištěm obsluhy – zde se zároveň nachází všechny ovládací prvky stanice, jako je ovládací skříňka s tlačítky Start, Stop, Reset a Nouzové zastavení linky, statický a mobilní operátorský panel, světelná signalizace založení komponent a monitor kamerového systému. 
Všechna pracoviště obsahují velké množství kontrolních čidel, zajišťujících kontrolu přítomnosti jednotlivých dílů i jejich správnou polohu.
Bezpečnost je zajištěna plechovým a lexanovým krytováním, světelnými závorami a automatickými bezpečnostními dveřmi s elektrickými zámky.

 

imageStanice 1 – kontrola přítomnosti komponent

imageStanice 2 – svařování příruby a trubky

imageStanice 3 – elektrický test kontaktů leadframe

imageStanice 4 – Nanesení lepidla na místo pro sensor

imageStanice 7 – Založení leadframe do hliníkového coveru

imageStanice 8 – Přišroubování ledframe ke coveru

imageStanice 9 – Nasazení O-kroužku na přírubu z podsestavy vodní trubky s přírubou

imageStanice 1 – Odebírání vyrobené sestavy