MENU

Montážní linka pro EGR ventil

Montážní linka pro EGR ventil

Automatická linka vlastní konstrukce s ionizačním ofukem a systémem plasmového čištění dílů při kompletaci EGR ventilu

img

Základní parametry

img

Pohled na linku (vizualizace)

img

Část linky s robotem

img

Zobrazení sestavy

 

DODÁVKA AUTOMATIZOVANÉHO PRACOVIŠTĚ NA KOMPLETACI EGR VENTILU S VYUŽITÍM ROBOTIZACE

Název zakázky:       Montážní linka pro EGR ventil VW T6 LP
Termín realizace:    2018 – 2020

ZADÁNÍ:
Projekt byl realizován na základě poptávky zákazníka a následných technických jednání, kde došlo k finalizaci zadání ze strany konečného zákazníka. Hlavní požadavek zákazníka byl zaměřen na zvýšení kvality, úsporu pracovních sil a zvýšení produktivity.

ŘEŠENÍ – PARAMETRY:
Takt linky:            50 s/ks
Počet operátorů: 2

 

POPIS AUTOMATIZOVANÉHO PROCESU:

 • Zakládání dílčích komponentů ventilu operátorem na paletku v ST1 včetně kontroly přítomnosti a správného založení všech kusů pomocí vision systému.
 • Automatické laserové značení kusu DMC kódem v ST2 včetně verifikace DMC kódu pomocí automatické čtečky a zápis do systému traceability.
 • Automatické očištění a aktivace povrchu dílů pomocí plasmové technologie v ST2.
 • Automatická aplikace funkční membrány do vyznačené pozice na HOUSINGU s ověřením pozice lepení pomocí vision systémů v ST2.
 • Automatická montáž podsestavy SHAFT / C-CLIP / BEARING a její vložení do HOUSINGU, lisování ložisek pomocí servo lisů v ST3 a ST4. Manipulace s díly pomocí 6-osého robota.
 • Automatický vzduchový test těsnosti přes nalisovaná ložiska v HOUSINGU v ST5.
 • Automatická montáž klapky, automatické seřízení vůle a automatické zašroubování kusu v ST6. Manipulace s díly pomocí 6-osého robota.
 • Automatické vychystání a lisování podsestavy DC MOTOR a její následná montáž do HOUSINGU v ST7. Manipulace s díly pomocí SCARA robota.
 • Automatická montáž dílu SECTOR GEAR do HOUSINGU, jeho zapozicování a automatické laserové svaření v ST8. Svařování v ochranné atmosféře argonu. Manipulace s díly pomocí 6-osého robota.
 • Automatické nanesení lepidla do SECTOR GEAR pomocí šnekového dávkovače, ověření správného nanesení pomocí vision systému, aktivace lepidla UV lampou, automatická instalace magnetu a následné měření rovinnosti magnetu po instalaci pomocí profilometru v ST9. Operace probíhají na 6-ti pozicovém otočném stole.
 • Automatická instalace dílu INTERMEDIATE GEAR v ST10. Manipulace s díly pomocí SCARA robota.
 • Automatické osazení HOUSINGU pomocí O-RINGU, následná kompletace HOUSINGU a podsestavy COVERU a jejich vzájemná fixace pomocí automatického šroubováku v ST11. Manipulace s díly pomocí 6-osého robota. 
 • Automatický vzduchový test ventilu v ST12.
 • Automatický EOL tester včetně programování čipu ventilu v ST13.
 • Automatické lisování krytky pomocí servo lisu v ST14.
 • Automatické laserové označení ventilu zákaznickým štítkem v ST2.
 • Ruční odebrání ventilu z linky operátorem v ST15. Následná poloautomatická montáž připojovacího kabelu pomocí ručního elektrického šroubováku a elektrický test. Ruční odložení kompletního EGR ventilu VW T6 LP do zákaznického balení.

 

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA:

 • Automatická linka vlastní konstrukce.
 • Paletkový dopravník pro mezioperační dopravu dílů BOSCH TS2.
 • Vision systém COGNEX + osvětlení SMARTVIEW.
 • Čtečky DMC kódů COGNEX.
 • RFID technologie pro traceabilitu TURCK.
 • Ionizační ofuk dílů na paletce LONTECH.
 • Laserový popis dílů SIC VENIM včetně odsávací jednotky.
 • Odnímací zařízení membrány EPRIN.
 • Systém plasmového čištění dílů LONTECH.
 • Robotika FANUC s chapadly (gripery) vlastní konstrukce.
 • Manipulátory dílů vlastní konstrukce.
 • Vibrační podavače vstupních dílů ROX.
 • Servo lisy TOX.
 • Vzduchové testery ATEQ.
 • Vakuová a pneumatická technika FESTO.
 • Elektrické šroubováky s plně automatickým podáváním šroubů DESOUTTER + STÖGER.
 • Analogové odměřovací systémy KEYENCE.
 • Elektrické servo osy FESTO.
 • Servo pohony RAVEO.
 • Tenzometrické měření síly HBM.
 • Měření kroutícího momentu MEATEST.
 • Laserové svařování zdrojem TRUMPF TRUE PULSE pomocí PFO 2D hlavy TRUMPF.
 • Otočný stůl 6-ti pozicový WEISS.
 • Nanášení lepidla pomocí šnekového dávkovače ECOPEN s výměnnými cartridgemi.
 • Měření pomocí profilometru METRALIGHT.
 • EOL test ventilu a jeho programování pomocí EMTRONICS a MELEXIS technologie.
 • HW – SIEMENS SIMATIC S7.
 • Krytování vlastní konstrukce z Al profilů ITEM.

 

Klíčové benefity našeho řešení:

 • Minimalizace zmetkovitosti na hranici k 0 %
 • Kompletace výrobku ve zkrácených termínech
 • Eliminace manuálních vstupů do procesu kompletace výrobku
 • Úspora pracovních sil
 • Snížení finanční nákladů na zajištění kompletaci sestavy chladiče

imageMontážní linka pro EGR ventil

image  Montážní linka pro EGR ventil – část linky

imageMontážní linka pro EGR ventil – část linky

image Montážní linka pro EGR ventil – část linky

 

VIZUALIZACE FUNKCE EGR VENTILU A ROBOTIZOVANÉ LINKY NA MONTÁŽ EGR VENTILU