MENU

Výuková linka SmartFactory

Výuková montážní linka SmartFactory

SmartFactory = demonstrace nejnovějších technologií a principů Průmyslu 4.0

Výuková montážní linka SmartFactory

SMARTFACTORY – VÝUKOVÁ MONTÁŽNÍ LINKA PRO AUTOMATICKOU A MANUÁLNÍ MONTÁŽ VÝROBKŮ

Název zakázky:       SmartFactory – Testbed Průmysl 4.0 CPIT TL3
Termín realizace:    v realizaci

ZADÁNÍ

Kompletní dodávka zahrnující návrh, realizaci, integraci a dodávku produkčního prostředí pro realizaci montáže výrobků z lego dílů, stavební lego základny a připravených elektronických součástí. Pro každý produkt bude v závěru svého výrobního cyklu provedena inspekční kontrola na testovací stanici vč. vygenerování a záznamu výstupního reportu o správnosti a funkčnosti výrobku.

 

LAYOUT LINKY

Layout výukové montážní linky SmartFactory

 

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA

Produktem linky je výrobek složený z dílu Lego. Každý produkt bude navíc obsahovat elektronický obvod, který produktu dodá specifickou funkci. Jednotlivé stavební díly budou umísťovány na stavební Lego základnu a po smontování budou tvořit kompaktní celek. Linka SmartFactory je navržena pro montáž tří typů výrobků s možností následného rozšíření produktové základny.

 

KLÍČOVÉ FUNKCE LINKY

 • Produkční systém provádí jak automatickou, tak manuální montáž výrobků.
 • Výrobek je tvořen dílky stavebnice lego, dílky vytvořenými na 3D tiskárně a elektronickými komponenty.
 • Konfigurace výrobku a způsob jeho výroby je zvolena na začátku výrobního cyklu pomocí grafického uživatelského rozhraní na operátorském panelu a na mobilním zařízení typu tablet („konfigurace produktu“).
 • Na začátku cyklu montáže nového výrobku je ze skladu vyskladněn a připraven prázdný produktový kontejner.
 • Na základě konfigurace produktu manipulátor vyskladní ze skladu všechny díly zvoleného produktu včetně elektronického obvodu a naloží je do produktového kontejneru.
 • Provede se kontrola, že kontejner obsahuje všechny požadované díly (každý díl je označen identifikačním QR kódem) a připravená sada/kontejner je umístěn na platformu dopravníkového systému.
 • Každá lego základna bude obsahovat paměťový identifikátor (RFID), který ponese všechny informace o jednotlivých dílech produktu a všech operacích, které na něm mají být realizovány.
 • Řídicí systém ověří, které z pracovišť má volnou výrobní kapacitu a tomuto pracovišti přidělí zpracování zakázky, tzn., dopraví produktový kontejner s díly a spustí sadu operací.
 • Proces montáže bude založen na strojovém vidění a navádění robota kamerou.
 • Robotické buňky budou schopny vyrábět „svůj“ definovaný výrobek nezávisle na sobě.
 • Kompletní vedení skladového hospodářství bude realizováno MES systémem (Manufacturing Execution System).
 • Pokud bude v úvodní konfiguraci zvolen typ manuální montáže, kontejnery s vychystanými produktovými díly budou dopraveny na zvolené pracoviště manuální montáže, kde bude provedena montáž operátorem.

 

Cílem linky je:

 • Interoperabilita – schopnost kyber-fyzických systémů komunikovat mezi sebou prostřednictvím informačních systémů.
 • Virtualizace – virtuální kopie SmartFactory propojující data ze senzorů s virtuálními a simulačními modely továrny.
 • Decentralizace – schopnost kyber-fyzického systému jednat v rámci SmartFactory autonomně.
 • Práce v reálném čase – schopnost analyzovat v reálném čase získávaná data a zasahovat v reálném čase do výrobního procesu.
 • Orientace na služby – kyber-fyzikální systémy nabízejí a poskytují služby vyráběným produktům či obsluze.
 • Modularita – schopnost adaptace SmartFactory na změnu.

image​​​​​​ 

image 

image 

image 

image 

image 

image