MENU

Kompaktní linka pro depaletizaci a paletizaci

Studie kompaktního řešení pro depaletizaci jednotlivých balení sklenic a doypacků z palety, vkládání do master krabic a jejich opětovnou paletizaci.

Kompaktní linka pro depaletizaci a paletizaci

STUDIE AUTOMATIZACE KOMPLETACE MASTER BALENÍ

ZADÁNÍ

Pro našeho partnera z oboru potravinářského průmyslu jsme připravili studii kompaktní automatizované depaletizační, balící a paletizační linky pro balení sklenic a doypacků do master krabic.Cílem zadání bylo vytvoření prostorově co nejmenšího řešení, které by umožnilo efektivně eliminovat namáhavou a monotónní činnost zaměstnanců a zajistit maximální cílový výkon (cycle-time).

NAŠE ŘEŠENÍ

Celý návrh linky jsme postavili na 4 hlavních uzlech:

● Robotická depaletizace balení sklenic nebo doypacků ze vstupní palety

● Skládání master krabic

● Robotické vkládání výrobků do master krabic, zavírání, lepení a značení krabic

● Robotická paletizace master balení na finální paletu

 

Robotická depaletizace balení sklenic nebo doypacků ze vstupní palety – vstupní dopravník, schopný pojmout minimálně dvě palety se základními baleními výrobků, dopraví první paletu na odebírací pozici, kde 3D area sensor nejprve detekuje pozici výrobků v každé vrstvě a následně robot s vakuovým gripperem odebírá dvě kompletní řady výrobků a pokládá je na rozřazovací dopravník. Ten výrobky posune do odebírací pozice pro druhého robota a také jednotlivá balení přesně seřadí a zarovná ve všech směrech. Prázdné palety jsou jedním ze zdrojů palet pro finální paletizaci, po vyprázdnění najíždí do pozice pro finální paletizaci naplněných master krabic.

Skládání master krabic a přesun do balící pozice – rozložené krabice jsou ve skládací stanici automaticky odebírány, krabice jsou v zařízení složeny do základního tvaru a ve spodní části zalepeny. Následně je řada krabic postupně dopravníkem přesunuta a zafixována v plnící pozici.

Robotické vkládání výrobků do master krabic, zavírání, lepení a značení krabic – vkládací robot je schopen pomocí speciálního gripperu s polohovatelnými sekcemi plnit několik master krabic najednou. Díky tomu dochází k výraznému zrychlení cycle-time celé operace, čímž je zajištěn jeden z hlavních předpokladů na maximální výkonnost celé linky. Naplněné krabice přepraví navazující dopravník do stanice pro uzavření a zalepení master krabic. Každé z master balení je finálně označeno labelem s definovanými informacemi. Finalizované master krabice následně najíždějí do odebírací pozice paletizačního robota, kde jsou vycentrovány a připraveny k závěrečné paletizaci.

Robotická paletizace master balení na finální paletu – třetí robot v rámci linky ukládá hotová master balení dle typu výrobků a jim odpovídajícího paletizačního schématu do jednotlivých vrstev na paletu. Mezi jednotlivé vrstvy robot vkládá papírové proklady, které odebírá ze samostatného zásobníku. Takto zkompletované palety následně opouštějí linku po výstupním dopravníku k jejich dalšímu zpracování operátorem. Samotné palety jsou buď doplňovány z destohovacího zásobníku, nebo jsou využity vyprázdněné palety ze vstupního dopravníku.

 

Základní schéma linky a popis

Schéma a popis kompaktní linky pro depaletizaci a paletizaci

1. Depaletizace výrobků z palety (krabice, čtyř-balení skleniček)
2. Kompletace kartónových master krabic
3. Vkládání výrobků do master krabic
4. Zavírání, lepení a umístění štítku naplněných master krabic
5. Paletizace master krabic na paletu
6. Bezpečnostní oplocení a bezpečnostní prvky


DOPLŇKOVÁ ZAŘÍZENÍ
Celé řešení této kompaktní linky může být dle požadavků zákazníka doplněno o další části, jak na vstupu, tak na výstupu z linky. Na vstupu se může jednat o celkové napojení na stávající výrobní linku a vstupní palety s výrobky tak mohou najíždět do zařízení zcela automaticky, nebo mohou být do linky dopravovány rovnou samostatné výrobky.
Výstupní část linky lze jednoduše a efektivně doplnit o prvky jako jsou automatické páskovací stroje, nebo ovinovací stroje. Takto mohou být palety s master baleními finalizovány zcela bez zásahu lidského faktoru a zároveň jsou ihned připraveny k odeslání, nebo skladování.

Obraťte se na nás i s vašim projektem a my vám rádi navrhneme řešení přímo na míru.

 

Benefity našeho řešení:

  • Eliminace namáhavé a monotónní lidské práce
  • Efektivní a spolehlivé řešení pro maximalizaci výkonu
  • Možnost upgradu o další prvky pro ještě větší automatizaci celého procesu
  • Balení více typů výrobků
  • Minimální prostorové nároky