MENU

Robotická buňka kompletace chladiče

Stanice na detekci netěsností po kompletaci chladiče

Návrh uceleného, prostorově nenáročného montážního a kontrolního pracoviště s vysokou univerzálností

img

STUDIE ROBOTICKÉ BUŇKY KOMPLETACE CHLADIČE

Části linky pro kompletaci chladičů: 

Části linky pro kompletaci chladičů

 

1. POPIS STANIC

 

1.1. Vstupní dopravník – skládá se ze dvou dopravníku nad sebou. Oba dopravníky mají stejnou délku. Dopravník má kameru pro kontrolu orientace jádra chladiče. Na každém konci dopravníku je „výtah“ pro paletku.

1.2. Montážní místo pro operátora pro manuální montáž těsnění – stanice, kde operátor umístí těsnění do jádra chladiče.

1.3. Gross leak station – stroj na detekci velkých netěsností – stanice slouží k odhalení velkých netěsností samostatného jádra chladiče. Stanice má 2 komory a součástí jsou zadní servisní dvířka. Stanice má výměnné nástroje, které jsou připojeny ke stroji pomocí Harting konektorů. Samotný test probíhá pomocí jednotky Innomatec LTC 702 AM. Stanice obsahuje čtečku kódů pro detekci výměnných nástrojů.

1.4. Výstupní dopravníky pro OK kusy a NOK kusy – NOK dopravník má délku 3,5 m a je dosažitelný pro oba roboty. OK dopravník má délku 4 m a je dosažitelný pouze pro robota 2.

1.5. Leak tester machine – stroj na měření těsnosti s třemi komorami – stanice slouží k detekci netěsností po kompletaci chladiče. Stanice má výměnné nástroje, které jsou připojeny ke stroji pomocí Harting konektorů. Stanice využívá dva typy testování netěsností (vakuum a rozdíl tlaků), lze použít i pro chladiče, které mají dva okruhy.

1.6. Label station – stanice pro lepení štítků. Tato stanice vezme štítek z tiskárny a nalepí ho na chladič. 

1.7. DimKo station – stanice kontroly rozměrů slouží k detekci rozměrů chladiče pomocí kalibru.

1.8. Stanice finální kontroly – stanice následuje po manuální montáži krytek operátorem. Stanice kontroluje přítomnost bar kódu pomocí čtečky Keyence a přítomnost krytek.

1.9. Krimpovací stroj – krimp má 2 dopravníky pro vkládání vík. Oba dopravníky jsou stejně dlouhé. Dopravníky mají kamery pro detekci správné orientace vík.

                                    – stroj obsahuje přísavky pro manipulaci s víky.

 

2. VSTUPNÍ MATERIÁL

 

– Těsnění 2 ks,

– Víko A,

– Víko B,

– Jádro chladiče,

– Krytky chladiče.

 

3. POSTUP

 

► Operátor nasadí na jádro chladiče obě těsnění v montážní stanici a vloží ho do vstupního dopravníku ► Dopravník přepraví jádro na druhou stranu dopravníku ► Na konci dopravníku jádro odebere Robot 1 ► Po odebrání jádra se paletka výtahem přepraví na spodní dopravník vstupního dopravníku – dopravník vrátí paletku k operátorovi ► Robot 1 vloží jádro chladiče do Gross leak station ► Při OK testu vytáhne Robot 1 chladič z Gross leak station a o dvloží ho Crimping machine ► Po úspěšném zakrimpování strany A, vyjme Robot 1 chladič, otočí ho a vloží zpět do Crimping machine – lze zde použít i systém na otáčení chladičů​​ ► Pokud je chladič kompletní položí ho Robot 1 na odkládací místo ► Z odkládacího místa si vezme chladič Robot 2 a vloží ho do Leak tester machine ► Po úspěšném testu vyjme Robot 2 chladič a vloží ho do DimKO stanice ► Opět po úspěšném měření vyjme Robot 2 chladič ze stanice a přidrží chladič ve stanici pro lepení štítku, kde mu aplikátor nalepí štítek na chladič ► Robot 2 umístí chladič se štítkem na OK dopravník ► Z OK dopravníku odebere operátor chladič a vloží ho do stanice finální kontroly. Nasadí krytky a spustí test finální kontroly ► Výrobek je hotov.

Pokud v nějaké části se vyhodnotí kus jako NOK může Robot 1 nebo Robot 2 dát chladič na NOK dopravník.

 

Klíčové benefity našeho řešení:

  • Vysoká spolehlivost
  • Montáž a kontrola během jednoho výrobního cyklu
  • Minimalizace zmetkovitosti
  • Velká úspora pracovních sil