MENU

Medis Bolatice – linka č. 4

Medis Bolatice – linka č. 4

Spolehlivé řešení komplexní dodávky nového čistého prostoru na klíč s větráním, klimatizací a osvětlením

img

Základní parametry

img

Umístění jednotek na střeše firemní haly

img

Rozvody VZT uvnitř haly

img

Ovládací panel a kontrolky na dveřích rozvaděče

 

DODÁVKA SYSTÉMU VZDUCHOTECHNIKY, CHLAZENÍ A MaR

Název zakázky:       Medis Bolatice, linka č. 4
Termín realizace:    2018

ZADÁNÍ:

Ve stávající výrobní hale provést stavbu nového čistého prostoru na klíč, který je větrán a klimatizován VZT jednotkou, instalovat el. rozvody, osvětlení a vybavit interiér nábytkem. MaR implementovat do stávajícího rozvaděče za provozu výroby, provedení vizualizace VZT na stávající počítač.

 

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA:

  • Investor měl ve výrobní hale postavenou sádrokartonovou místnost, která se obložila podhledy a obložením do čistých prostor.
  • Místnost je vybavená materiálovou propustí a personální propustí.
  • VZT jednotka je umístěna v strojovně vzduchotechnik, chladící médium zajišťují Chillery o výkonu 53,6 kW a 43 kW umístěné na střeše budovy.
  • VZT jednotka je dimenzovaná na výkon 5600 m³/h.
  • Vlhčení zajišťují dva zvlhčovače o výkonu 22,3 kW a 14,9 kW.
  • Čistotu prostoru zajišťují Hepa filtry.

 

VZT jednotku řídí DDC regulátor Siemens, který byl rozšířen o další periferní moduly. Veškeré snímače a regulační prvky jsou rovněž Siemens. Rozšíření MaR v rozvaděči bylo provedeno za provozu ostatních vzduchotechnik. Odstavení bylo jen na dobu nezbytně nutnou.

 

imagePohled na VZT jednotku

imagePohled do interiéru

imageInstalace diagnostiky a ovládání