MENU

Mladá generace strojařů a programátorů navštívila TEMEX

16.6.2021

Podpora vzdělávání a motivace studentů středních odborných škol k zájmu o technické obory jde ruku v ruce s cílem společnosti TEMEX neustále obohacovat svůj kolektiv odborníků o nadané a talentované mladé kolegy.
Ve spolupráci se Střední průmyslovou školou elektrotechniky a informatiky v Moravské Ostravě a Střední průmyslovou školou Ostrava – Vítkovice jsme pro studenty postupně připravili tři exkurze do naší konstrukční kanceláře a výrobních prostor.

                                                   Studenti si prohlížejí Pick&Place linku na balení čokoládových pralinek od firmy TEMEX

 

Pod patronátem vedoucího oddělení Konstrukce strojů, Ing. Ondřeje Bezděka, mohli studenti nahlédnout do naší automatizační „kuchyně“ a na vlastní oči se přesvědčit, jak komplexní disciplínou výrobna automatizačních zařízení je. Studenti se díky právě finišujícímu projektu Pick&Place linky balení čokoládových pralinek mohli podívat pod pokličku celého projektu, od náhledu na detailní rozplánování výrobní linky, přes prezentaci konstrukčních prací až po praktické ukázky plně funkčních zařízení a částí celé výrobní linky.

                                                                              Tlačítko na referenci Pick&Place linky na balení čokoládových pralinek

„Pro větší část z těchto studentů to byla vůbec první příležitost vidět moderní automatizační technologie v takovém detailu a z takové blízkosti.“, konstatoval vedoucí celého projektu, Ing. Ondřej Bezděk.

Nicméně zájem studentů o celý projekt a exkurzi, i o mnoho technických řešení a originálních nápadů z dílny konstruktérů TEMEX v něm zanechal dobrý dojem.

“Studenti těchto odborných škol jsou tím, co do budoucna v TEMEXu potřebujeme – zvídaví, se zájmem o obor a technologie, otevření novým nápadům a výzvám. Pokud by se alespoň část z nich dále věnovala oboru automatizace výroby, byl by to pro nás všechny velký úspěch a přínos pro celý obor. Doufejme, že i exkurze v TEMEXu k tomu větší měrou přispěla“, uzavřel návštěvu studentů Ing. Bezděk.