MENU

Robotizovaná technologická linka

Kolaborativní robot se 2 manipulátory a chapadly

Typická prezentace současného řešení „Průmysl 4.0

img

ROBOTIZOVANÁ TECHNOLOGICKÁ LINKA

Název projektu:       Robotizovaná technologická linka
Termín realizace:    2019

 

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA

Laboratoř je vytvářena jako univerzální prostředí pro získání znalostí a dovedností vysokoškolskými studenty bakalářského a magisterského stupně vysokoškolského studia zaměřeného na aplikovanou informatiku ve vrcholové oblasti průmyslové automatizace.

Laboratoř je tvořena dvěma na sebe navazujícími částmi:
1. Komplexní robotizovaná technologická linka
2. Malé robotické pracoviště

Komplexní robotizovaná technologická linka – tvoří univerzální robotický systém propojující různé typy průmyslových robotů a jejich řídicí systémy víceúrovňovým dopravníkovým systémem a jeho PLC řídicími systémy s úplnou možností měření všech důležitých veličin. Toto propojení umožňuje plně otevřené řešení pro vytváření a použití vlastních algoritmů řízení pohybů všech částí systému.

 

POPIS

Výukové modulární laboratorní pracoviště obsahuje:

1. různé typy průmyslových robotů se standardní kinematickou strukturou (SCARA, antromorfní robotická ruka, kolaborativní robot se dvěma manipulátory a zápěstími) a s řídicími systémy hardwarově a softwarově rozšířenými tak, aby umožňovaly jejich propojení s řídicím systémem PLC a s nadřízenými řídicími systémy na bázi osobního počítače, které musí umožňovat:

  • měření všech veličin, důležitých z hlediska kinematických a dynamických problémů systému,
  • přípravu a použití vlastních programů pro vytváření vlastních úloh.

 

2. propojující systém pohybu materiálu umožňujícího experimenty s typovými modely materiálového toku mezi jednotlivými částmi výukového pracoviště, který bude zajišťovaný:

  • stacionárním dopravníkovým systémem řízeným PLC a nadřízenými řídicími jednotkami jedné HW platformy s podporou programování ve vyšších programovacích jazycích (C, C++),
  • kolovým servisním robotem s možností autonomního pohybu po definovaném prostředí a s možností převážení materiálu do 5 kg zátěže.

 

 

Klíčové benefity našeho řešení:

  • Modulové řešení (rychlá přestavba výukového pracoviště)
  • Typická prezentace současného řešení „Průmysl 4.0“
  • Ucelené výukové pracoviště
  • Praktická prezentace SW a HW v rámci studia

image​​​​​​Robotizovaná technologická linka

image Robotizovaná technologická linka – SCARA robot

imageKolaborativní robot se 2 manipulátory a chapadly

imageRobotizovaná technologická linka – SCARA robot