MENU

Servo krimpovací stroj pro krimpování chladičů

Servo krimpovací stroj pro krimpování chladičů

 Krimpování chladiče = pevné spojení plastových vík s jádrem chladiče

img

SERVO KRIMPOVACÍ STROJ PRO KRIMPOVÁNÍ CHLADIČŮ

Projekt: Servo krimpovací stroj pro krimpování chladičů
Počet pracovišť v rámci zařízení: 1
Termín realizace: 2015 – 2016

PARAMETRY:
Šířka: 1040 mm
Hloubka: 1800 mm
Výška: 2400 mm
Provozní tlak: 0,6 Mpa
 

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA

Stroj pro krimpování chladičů slouží k provedení pevného spojení (krimpování) plastových vík s jádrem chladiče. Toto zařízení používá technologii servo krimpování (hřebínkový krimp). Tato technologie zajišťuje slisování víka a jádra chladiče pomocí hřebínku v jeden okamžik po celé délce obou delších stran chladiče. V druhém kroku pak dochází k zalisování po celé délce obou kratších stran. Díky tomu dosahuje tento typ krimpu mnohem kratší doby výrobního cyklu. Stroj vyžaduje obsluhu jedním operátorem. 
 

HLAVNÍ ČÁSTI KRIMPOVACÍHO NÁSTROJE:
Vertikální lisovací modul
Pravý lisovací hřeben
Levý lisovací hřeben
• Přední lisovací hřeben
Zadní lisovací hřeben

VSTUPNÍ KOMPONENTY KE KOMPLETACI
Těsnění (2 ks)
Víko A
Víko B
Jádro chladiče
 

POPIS PRACOVNÍHO CYKLU:

Vlastní pracovní proces v automatickém režimu zahrnuje tyto základní operace:

Sestavení jádra chladiče, těsnění a víka A operátorem
Vložení složené sestavy do krimpovacího stroje
Po stisknutí tlačítka Cycle Start stroj aktivuje optickou bezpečnostní bariéru a provede automatickou kontrolu přítomnosti jádra a krytu chladiče
Vertikální lisovací hlava se spustí do pracovní polohy, přičemž vyhodnocovací jednotka sleduje nárůst síly, který by indikoval nesprávné vložení krytu
Laserové sensory vyhodnotí, zda je vložen správný typ víka
Následně je zahájeno vertikální stisknutí krytu a jeho zatlačení na jádro chladiče. Zařízení opětovně vyhodnocuje tlak zalisování – nesprávná hodnota indikuje nepřítomnost těsnění.
V dalším kroku dochází k lisování levé a pravé strany chladiče lisovacími hřebeny
Poté dojde k lisování předním a zadním lisovacím hřebenem
Po úspěšném dokončení je ukončena montážní část cyklu.
Jako poslední dojde k odsunu vertikální lisovací hlavy do základní pracovní polohy
Po úspěšném stažení všech nástrojů do základní polohy je celý výrobní cyklus ukončen a toto je avizováno zeleným světlem WORKSPACE RELEASED
Dojde k deaktivaci optické bezpečnostní bariéry a operátor může odebrat hotovou sestavu
Stejným pracovním postupem je pak zalisováno víko B

Stroj může také pracovat v manuálním režimu, který slouží k manuálnímu ovládání všech funkčních jednotek zařízení. Používá se zejména pro nastavení a testování zařízení.

 

KONSTRUKCE ZAŘÍZENÍ:

ve spodní části ocelové profily, v horní části ITEM profily
pevné/polykarbonátové výplně – jako fixní plochy nebo jako dvířka
pracovní prostor stroje zabezpečen optickými bezpečnostními závorami
ovládací panel s tlačítky v snadném dosahu pro obsluhu
stroj je vybaven různými typy automatických kontrol pro zamezení výroby vadného kusu:
  – kontrola přítomnosti jádra a víka chladiče
  – kontrola typu a orientace vloženého víka
  – kontrola správného umístění víka a přítomnosti těsnění

 

Klíčové benefity našeho řešení:

  • Díky automatickým kontrolám přítomnosti a umístění komponent minimalizace zmetkovosti
  • Technologie servo krimpu zaručuje excelentní cycle time
  • Kvalitní prověřené řešení – opakované dodávky zařízení tohoto typu do ČR, ale i zemí jako Německo, ČR, Jižní Korea, Čína, Mexiko, JAR a dalších
  • Pomocí našich krimpů se kompletují chladiče značek, jako jsou VW, AMG, TESLA, BMW, HONDA, VOLVO a další

imageServo krimpovací stroj ve výrobním procesu

imageServo krimpovací stroj (detail)

imageServo krimpovací stroj – detail stroje

imageServo krimpovací stroj