MENU

Stroj č. 2 na zalisování kluzné vložky do těla ventilu

Stroj č. 2 na zalisování kluzné vložky do těla ventilu

Stroj v pořadí č. 2 poloautomatické výrobní linky pro kompletaci EGR ventilu Audi 3. generace s následným uzpůsobením pro alternativní montáž EGR ventilu 2. generace.

Stroj na zalisování kluzné vložky a kazety těsnící vložky do těla ventilu

Stroj na zalisování kluzné vložky a kazety těsnící vložky do těla ventilu

Projekt: Montážní linka pro EGR ventil – Audi V6
Počet pracovišť v rámci zařízení:
Termín realizace: 2015 – 2016

PARAMETRY:
Šířka: 2000 mm
Hloubka: 2155 mm
Výška: 2255 mm
Provozní tlak: 0,6 MPa
 

FUNKCE ZAŘÍZENÍ:

Zařízení slouží pro poloautomatickou montáž podsestavy kazety těsnící vložky (V-SEAL), kluzné vložky (BUSHING) a těsnícího o-kroužku (O-RING) do těla EGR ventilu (VALVE HOUSING).
 

POPIS PRACOVÍŠŤ ZAŘÍZENÍ:

Montážní zařízení je koncipováno jako stroj s automaticky ovládaným otočným stolem. Po obvodu otočného stolu se nachází 6 pracovních pozic, z nichž jedna slouží obsluze stroje k založení vstupních komponent a zároveň vyjmutí hotové podsestavy. Na ostatních pěti se nacházejí automatická montážní pracoviště, která provádějí automatické zalisování a zakrimpování jednotlivých komponent v těle ventilu.
Všechny lisovací a krimpovací operace jsou znázorňovány na grafech a ty jsou následně pod datumovým kódem uloženy.

 

KONSTRUKCE ZAŘÍZENÍ:

  • robustní ocelový rám s uzavřenými lyžinami pro snadnou manipulaci pomocí VZV,
  • pevné/polykarbonátové výplně – jako fixní plochy nebo jako dvířka,
  • pracovní prostory zabezpečeny optickými bezpečnostními závorami, elektrickými bezpečnostními zámky nebo šroubovými spoji,
  • operátorský panel a ovládací tlačítka v snadném dosahu operátora,
  • elektrický rozvaděč v zadní části strojeve spodní části ocelové profily 60x60x6, v horní části ITEM profily.
     

Pracovní prostor stroje:
a) Založení vstupních komponent / vyjmutí hotové podsestavy
b) Otočný stůl

Pracovní prostor stroje​​​​​​

 

imagePohled na stroj z realizace

image Automaticky ovládaný otočný stůl se vstupním komponentem

imagePohled na stroj z realizace

imagePohled na stroj z realizace

imagePolice pro uložení prvního vyrobeného OK kusu