MENU

Montážní linka pro EGR ventil – Audi V6

Montážní linka pro EGR ventil

Poloautomatická výrobní linka vlastní konstrukce pro kompletaci EGR ventilu Audi 3. generace s následným uzpůsobením pro alternativní montáž EGR ventilu 2. generace.

Montážní linka pro EGR ventil – Audi V6

Název zakázky:       Vývoj a dodávka montážní linky pro EGR ventil Audi V6 
Termín realizace:    2015 – 2016

ZADÁNÍ:
Projekt byl realizován na základě poptávky zákazníka po automatizovaném řešení výroby EGR ventilu pro novou generaci vozů Audi. Na následných technických jednáních došlo k finalizaci zadání a rozhodnutí zrealizovat linku z jednotlivých stanic obsluhovaných operátory. V průběhu konstrukce linky byl pak požadavek rozšířen o úpravu stanic tak, aby byly schopny vyrábět i předchozí generaci EGR ventilu.

ŘEŠENÍ – PARAMETRY:
Takt linky: 60 s/ks
Kapacita: 350-400 kusů/směna

 

LINKU TVOŘÍ CELKEM 9 SAMOSTATNÝCH STROJŮ, KTERÉ ZAJIŠŤUJÍ AUTOMATIZACI CELÉHO VÝROBNÍHO PROCESU:

STROJ č. 1: Montáž kazety těsnící vložky – kompletní automatizace procesu montáže kazety ze 4 samostatných dílů. VÍCE ZDE


STROJ č. 2: Zalisování kluzné vložky a kazety těsnící vložky do těla ventilu – operátor zakládá díly do přípravků, stroj provádí na 6 pracovištích automatické zalisování a zakrimpování obou dílů v těle ventilu. VÍCE ZDE


STROJ č. 3: Montáž rolleru a zalisování pastorku na hřídel DC-motoru – kompletní automatizace pracoviště na montáž rolleru (váleček s kluznou vložkou). Operátor zároveň zajišťuje obsluhu poloautomatického pracoviště pro zalisování pastorku na DC-motor. VÍCE ZDE


STROJ č. 4: Kompletace hřídele EGR ventilu – automatizace procesu montáže hřídele ventilu, probíhající pod dohledem operátora na 12 pracovištích v rámci jednoho stroje. VÍCE ZDE


STROJ č. 5: Montáž ložiska do montážní desky a zalisování sestavy pružiny a hřídele s ozubeným kolem – celková automatizace procesu čištění a přivaření ložiska do montážní desky a automatizace procesu zalisování pružiny a hřídele s ozubeným kolem do přivařeného ložiska po sestavení operátorem. VÍCE ZDE


STROJ č. 6: Zalisování šneku a laserové přivaření držáku ložiska – automatizace pracoviště s jedním operátorem pro zalisování šneku na hřídel ozubeného kola a kompletní automatizace pracovišť pro kompletaci držáku ložiska a jeho laserové přivaření k montážní desce. VÍCE ZDE


STROJ č. 7: Mazání šneku a kompletace těla ventilu, vnitřních komponent a montážní desky ventilu – operátor umisťuje do zařízení postupně jednotlivé komponenty, které zařízení automaticky sešroubuje do téměř finálního celku ventilu. VÍCE ZDE


STROJ č. 8: Přivaření nerezové klapky a montáž krytu ventilu – automatizace procesů přivaření nerezové klapky na hřídel ozubeného kola a zakrytování těla ventilu. VÍCE ZDE


STROJ č. 9: Testování těsnosti a funkčnosti ventilu – operátor provádí ruční založení hotového ventilu, veškeré testovací činnosti a in-jetové značení ventilu je kompletně automatizováno. VÍCE ZDE

 

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA:

 • Automatická linka vlastní konstrukce
 • Vision systémy COGNEX + KEYENCE
 • Čtečky DMC kódů COGNEX
 • Manipulátory dílů vlastní konstrukce
 • Vibrační podavače vstupních dílů ROX
 • Servo lisy TOX
 • Vzduchové testery ATEQ
 • Vakuová a pneumatická technika FESTO
 • Elektrické šroubováky s plně automatickým podáváním šroubů vlastní výroby + šroubováky DESOUTTER
 • Analogové odměřovací systémy KEYENCE
 • Elektrické servo osy FESTO
 • Servo pohony RAVEO
 • Tenzometrické měření síly HBM
 • Měření kroutícího momentu MEATEST
 • Laserové svařování zdrojem TRUMPF pomocí PFO 2D hlavy TRUMPF
 • Otoční stůl 6pozicový a 12pozicový WEISS/STASTO
 • EOL test ventilu a jeho programování pomocí EMTRONICS a MELEXIS technologie
 • HW – SIEMENS SIMATIC S7
 • Krytování vlastní konstrukce z Al profilů ITEM

 

Klíčové benefity našeho řešení:

 • Plná automatizace montáže některých podsestav
 • Minimalizace zmetkovitosti na hranici k 0 %
 • Kompletace výrobku ve zkrácených termínech
 • Univerzálnost linky pro výrobu dvou generací EGR ventilů
 • Úspora finančních nákladů vynaložených za ruční činnosti pracovníků

imageStroj č. 1 – Montáž kazety těsnící vložky

imageStroj č. 2 – Zalisování kluzné vložky a kazety těsnící vložky do těla ventilu

imageStroj č. 3 – Montáž rolleru a zalisování pastorku na hřídel DC-motoru

imageStroj č. 4 – Kompletace hřídele EGR ventilu

imageStroj č. 5 – Montáž ložiska do montážní desky a zalisování sestavy pružiny a hřídele s ozubeným kolem

imageStroj č. 6 – Zalisování šneku a laserové přivaření držáku ložiska

imageStroj č. 7 – Mazání šneku a kompletace těla ventilu, vnitřních komponent a montážní desky ventilu

imageStroj č. 9 – Testování těsnosti a funkčnosti ventilu