MENU

Stroj č. 5 pro montáž ložiska do montážní desky

Stroj č. 5 pro montáž ložiska do montážní desky

Stroj v pořadí č. 5 poloautomatické výrobní linky pro kompletaci EGR ventilu Audi 3. generace s následným uzpůsobením pro alternativní montáž EGR ventilu 2. generace.

Stroj č. 5 pro montáž ložiska do montážní desky

Stroj se dvěma pracovišti pro:
 – montáž ložiska do montážní desky
 – montáž hřídele s ozubeným kolem a pružiny do podsestavy montážní desky s ložiskem

Projekt: Montážní linka pro EGR ventil – Audi V6
Počet pracovišť v rámci zařízení:
Termín realizace: 2015 – 2016

PARAMETRY:
Šířka: 2200 mm
Hloubka: 1390 mm
Výška: 2000 mm
Hmotnost: cca 1100 kg
Provozní tlak: 0,6 MPa
 

FUNKCE ZAŘÍZENÍ:

Pracovní náplní stroje a jeho pracovišť je jednak umístění a přivaření kuličkového ložiska (BALL BEARING) do montážní desky (MOUNTING SHEET) a na druhém pracovišti tuto sestavu stroj kompletuje s díly pružiny (SPRING) a hřídele s ozubeným kolem (GEAR WHEEL ASSY).


POPIS PRACOVIŠŤ ZAŘÍZENÍ:

Pracoviště DT1
Pracoviště DT1 zajištuje čištění ložiska (BALL BEARING) od olejového filmu a jeho zavaření do montážní desky (MOUNTING SHEET). Operátor stroje založí montážní desku do upínacího prostředku, pracoviště automaticky dodá, očistí, umístí a zavaří pomocí V-svaru ložisko do montážní desky. Po svaření je ověřena správná funkce ložiska a sestava je vysunuta zpět před operátora.

Pracoviště DT2
Pracoviště DT2 kompletuje sestavu montážní desky s ložiskem z pracoviště DT1 s dalšími prvky, kterými je pružina a hřídel s ozubeným kolem. Operátor nejprve umístí jednotlivé díly v stanoveném sledu na podsestavu montážní desky s ložiskem upnuté do fixačního přípravku. Pracoviště automaticky zajistí předpružení a vystředění pružiny uvnitř fixačních bodů a dále zalisování sestavy hřídele s ozubeným kolem a pružiny do kuličkového ložiska v montážní desce až na doraz.

                 

Části stroje pro montáž ložiska do montážní desky

Části stroje:

a) Přední dveře prostoru čištění ložisek
b) Pracoviště DT1: Svařování ložiska do montážní desky
c) Ovládací skříňka s tlačítky Pracoviště 1
g) Monitor Kamerové Kontroly
h) Hlavní rozvaděč RM1
i) Operátorský Panel
j) Pracoviště DT2: Montáž podsestavy ASM MOUNTING SHEET SUB-SPRING-GEAR WHEEL ASSY
k) Ovládací skříňka s tlačítky Pracoviště 2
m) Optické bezpečnostní závory

 

KONSTRUKCE ZAŘÍZENÍ:

  • robustní ocelový rám s uzavřenými lyžinami pro snadnou manipulaci pomocí VZV,
  • pevné/polykarbonátové výplně – jako fixní plochy nebo jako dvířka,
  • pracovní prostory zabezpečeny optickými bezpečnostními závorami, elektrickými bezpečnostními zámky nebo šroubovými spoji,
  • operátorský panel je součástí elektrického rozvaděče,
  • ovládací tlačítka obou pracoviště v snadném dosahu operátora, stejně tak i monitor s výsledky kamerové kontroly svařování,
  • napojení stroje na systém odsávání pracovních prostor.

 

imagePracoviště DT1

imagePracoviště DT1 – pozice ložiska a desky před svařením

imagePracoviště DT1 – zavařené ložisko do montážní desky

imagePracoviště DT2 – vložení montážní desky s ložiskem a ozubeným kolem

imagePracoviště DT2 – počátek lisovacího procesu sestavy

imagePracoviště DT2 – zalisování sestavy