MENU

Stroj č. 4 pro automatickou výrobu hřídele EGR ventilu

Stroj č. 4 pro automatickou výrobu hřídele EGR ventilu

Stroj v pořadí č. 4 poloautomatické výrobní linky pro kompletaci EGR ventilu Audi 3. generace s následným uzpůsobením pro alternativní montáž EGR ventilu 2. generace.

Stroj č. 4 pro automatickou výrobu hřídele EGR ventilu

Stroj pro automatickou výrobu hřídele EGR ventilu (STEM ASSY)

Projekt: Montážní linka pro EGR ventil – Audi V6
Počet pracovišť v rámci zařízení: 1
Termín realizace: 2015 – 2016

PARAMETRY:
Šířka: 2900 mm
Hloubka: 2290 mm
Výška: 2000 mm
Hmotnost: cca 2250 kg
Provozní tlak: 0,6 MPa
 

FUNKCE ZAŘÍZENÍ:

Celé zařízení je konstruováno jako jeden funkční celek s 12 pracovišti pro obsluhu jedním operátorem. Zařízení v několika výrobních krocích provádí kompletaci 4 dílů do výsledné sestavy hřídele ventilu (STEM ASSY).


POPIS PRACOVIŠŤ ZAŘÍZENÍ:

Stroj je koncipován jako dvanácti polohový otočný stůl. Na první pozici obsluha zakládá do stroje vstupní materiál a odebírá hotové OK kusy. Zbývajících 11 pozic provádí automatizovanou montáž sestavy hřídele ventilu.

K montáži hřídele ventilu jsou použity tyto díly:

Díly použité k montáži hřídele ventilu                

 

Náhled rozmístění jednotlivých pracovišť

Náhled rozmístění jednotlivých pracovišť stroje
Pracoviště 1 – Zakládání dílů a odebírání OK kusů
Pracoviště 2 – Montáž STEM do ROLLER SUPPORT
Pracoviště 3 – Svařování STEM – ROLLER SUPPORT
Pracoviště 4 – Kamerová kontrola svaru STEM – ROLLER SUPPORT
Pracoviště 5 – Montáž ROLLER AXLE do ROLLER SUPPORT
Pracoviště 6 – Otáčení před svařováním
Pracoviště 7 – Svařování ROLLER AXLE – ROLLER SUPPORT
Pracoviště 8 – Kamerová kontrola svaru ROLLER AXLE – ROLLER SUPPORT
Pracoviště 9 – Lepení a zakládání magnetu
Pracoviště 10 – Krimpování magnetu
Pracoviště 11 – Vytvrzování lepidla + kontrola krimpování
Pracoviště 12 – Kontrola polohy zakládacího hnízda STEMu
 

KONSTRUKCE ZAŘÍZENÍ:

  • robustní ocelový rám s uzavřenými lyžinami pro snadnou manipulaci pomocí VZV
  • pevné/polykarbonátové výplně – jako fixní plochy nebo jako dvířka
  • pracovní prostory zabezpečeny optickými bezpečnostními závorami, elektrickými bezpečnostními zámky nebo šroubovými spoji
  • operátorský panel, panel s ovládacími tlačítky i monitor pro zobrazení výsledků kontroly svarů a krimpování přimo u pracoviště operátora
  • elektrický rozvaděč umístěn vlevo od pracoviště obsluhy stroje

​​

 

imagePohled na stroj z realizace

 

imageZakládání dílů a odebírání OK kusů

 

imagePohled na detail pracoviště z realizace

 

imagePohled na detail pracoviště 9 a 10 z realizace

 

imagePohled na detail pracoviště 11 a 12 z realizace

 

imagePohled na detail pracoviště 11 a 12 z realizace