MENU

Stroj č. 8 pro laserové přivaření klapky

Stroj na laserové přivaření talíře klapkového ventilu k dříku ventilu a montáž krytu ventilu

Stroj v pořadí č. 8 poloautomatické výrobní linky pro kompletaci EGR ventilu Audi 3. generace s následným uzpůsobením pro alternativní montáž EGR ventilu 2. generace.

Stroj pro laserové přivaření nerezové klapky na hřídel ozubeného kola a montáž krytu ventilu

Stroj se dvěma pracovišti pro laserové přivaření nerezové klapky na hřídel ozubeného kola a montáž krytu ventilu

Projekt: Montážní linka pro EGR ventil – Audi V6
Počet pracovišť v rámci zařízení: 2
Termín realizace: 2015 – 2016

PARAMETRY:
Šířka: 1900 mm
Hloubka: 1250 mm
Výška: 2550 mm
Hmotnost: cca 1100 kg
Provozní tlak: 0,6 MPa
 

FUNKCE ZAŘÍZENÍ:

Pracovní náplní stroje je laserové přivaření talíře klapkového ventilu k dříku ventilu a následné zakrytování těla ventilu.


POPIS PRACOVIŠŤ ZAŘÍZENÍ:

Pracoviště DT1
Zajištuje po manuálním založení jednotlivých dílů laserové obvodové přivaření talířku ventilu k dříku zkompletované podsestavy těla ventilu, a to minimálně do hloubky 0,9 mm. Po dokončení kamerové kontroly kvality svaru a správné pozice všech komponent pokračuje montáž na Pracovišti DT2.
Feedback: kamerová kontrola kvality svaru a správné pozice komponent

Pracoviště DT2
Zajištuje montáž krytu ventilu a tím i finální kompletaci sestavy EGR ventilu. Operátor zakládá kryt na tělo ventilu a pracoviště zajistí automatické upevnění krytu pomocí šroubů,které jsou automaticky odebírány z vibračního podavače, umístěného na zadní straně stroje.
 

Popis pracovišť stroje na laserové přivaření talíře klapkového ventilu k dříku ventilu
Části stroje (přední strana):
b) Připojení odsávání prostoru svařování
d) Pracoviště DT1: Přivaření talíčku k dříku ventilu
e) Ovládací skříňka Pracoviště DT1 s tlačítky
g) Monitor Kamerové Kontroly
i) Řídící jednotka šroubováku
j) OP panel
k) El. rozvaděč RM1
n) Pracoviště 2: Montáž krytu ventilu
o) Ovládací skříňka Pracoviště DT2 s tlačítky

 

Popis částí zadní strany stroje na laserové přivaření talíře klapkového ventilu k dříku ventilu
Části stroje (zadní strana):
a) Vibrační zásobník šroubů s vibrační lištou
b) Zadní dveře přístupu do Pracoviště DT1

 

KONSTRUKCE ZAŘÍZENÍ:

  • robustní ocelový rám s uzavřenými lyžinami pro snadnou manipulaci pomocí VZV
  • pevné/polykarbonátové výplně – jako fixní plochy nebo jako dvířka
  • pracovní prostory zabezpečeny optickými bezpečnostními závorami, elektrickými bezpečnostními zámky nebo šroubovými spoji
  • operátorský panel součástí elektrického rozvaděče
  • ovládací tlačítka obou pracovišť ve snadném dosahu obsluhy
  • monitor pro zobrazení kontroly svaru nad pracovištěm DT2
  • napojení stroje do systému odsávání pracovních prostor