MENU

Stroj č. 7 pro mazání šneku a předmontáž těla EGR ventilu

Stroj č. 7 pro mazání šneku a předmontáž těla EGR ventilu

Stroj v pořadí č. 7 poloautomatické výrobní linky pro kompletaci EGR ventilu Audi 3. generace s následným uzpůsobením pro alternativní montáž EGR ventilu 2. generace.

 

Stroj č. 7 pro mazání šneku a předmontáž těla EGR ventilu

Stroj se dvěma pracovišti pro mazání šneku a předmontáž těla EGR ventilu

Projekt: Montážní linka pro EGR ventil – Audi V6
Počet pracovišť v rámci zařízení: 2
Termín realizace: 2015 – 2016

PARAMETRY:
Šířka: 1600 mm
Hloubka: 1500 mm
Výška: 2600 mm
Hmotnost: cca 900 kg
Provozní tlak: 0,6 MPa
 

FUNKCE ZAŘÍZENÍ:

Stroj je významným prvkem linky z hlediska zabudování jednotlivých vnitřních dílů do těla EGR ventilu Audi GEN3V6.
Pracovní náplní stroje a jeho pracovišť je jednak automatické namazání šneku na podsestavě montážní desky, ale zejména kompletace a upevnění vnitřních části těla ventilu, zahrnující umístění DC motoru s pastorkem, podsestavy hřídele ventilu a podsestavy montážní desky s ozubeným kolem.


POPIS PRACOVIŠŤ ZAŘÍZENÍ:

Pracoviště DT1
Pracoviště DT1 zajištuje kompletaci těla ventilu a všech vnitřních komponent. Operátor zakládá dle pracovního postupu do těla ventilu jednotlivé podsestavy DC motor s pastorkem, sestavy hřídele ventilu a sestavy montážní desky. Stroj následně automaticky dokončí montáž vnitřních prvků ventilu přišroubováním montážní desky k tělu ventilu.
Feedback: kamerová kontrola přítomnosti jednotlivých komponent při montáži

Pracoviště DT2
Pracoviště DT2 zajišťuje podpůrnou činnost pro kompletaci vnitřních komponent těla ventilu na Pracovišti DT1. Do fixačního přípravku umisťuje obsluha podsestavu montážní desky ventilu, po jejímž upnutí pracoviště automaticky vysune mazací hlavu a do závitu šneku vpraví dávku maziva. Následně díl obsluha odebírá a používá ke kompletaci těla ventilu na Pracovišti DT1.
Feedback: kontrola správného množství aplikovaného tuku na šroubovici

Pracoviště DT3
Pracoviště DT3 je podpůrným automatickým úsekem zařízení, který zajišťuje v průběhu lisování šneku na pracovišti DT1 autonomní montáž držáku ložiska (BEARING BRACKET). Výsledný komponent se skládá ze dvou dílů, které jsou do prostoru pracoviště dodávány automaticky pomocí vibračních podavačů.
Feedback: sledování průběhu dráhy a síly při zalisování

 

Části stroje (přední strana) pro mazání šneku a předmontáž těla EGR ventilu
Části stroje (přední strana):
a) Ovládací jednotka šroubováku Desoutter
c) Pracoviště DT1: Montáž těla ventilu
d) Ovládací skříňka s tlačítky Pracoviště DT1
f) El. Rrozvaděč RM1
h) OP panel
j) Pracoviště DT2: Mazání šneku
l) Ovládací skříňka s tlačítky Pracoviště DT2

 

Části stroje (zadní strana) pro mazání šneku a předmontáž těla EGR ventilu

Části stroje (zadní strana):
a)
Vibrační zásobník šroubů s vibrační lištou
b) Zadní dveře přístupu do pracoviště DT2
c) Elektrický rozvaděč RM1

 

KONSTRUKCE ZAŘÍZENÍ:

  • robustní ocelový rám s uzavřenými lyžinami pro snadnou manipulaci pomocí VZV
  • pevné/polykarbonátové výplně – jako fixní plochy nebo jako dvířka
  • pracovní prostory zabezpečeny optickými bezpečnostními závorami, elektrickými bezpečnostními zámky nebo šroubovými spoji
  • ovládací tlačítka obou pracovišť v snadném dosahu obsluhy, operátorský panel i monitor pro sledování výsledků montáže na pracovišti DT1 nad pracovištěm DT2
  • elektrický rozvaděč v zadní části stroje, stejně tak i zásobník šroubů s vibračním podavačem
  • napojení stroje na systém odsávání pracovních prostor

 

imagePracoviště DT1 

imagePracoviště DT1 

imagePracoviště DT1 

imagePracoviště DT1