MENU

Stroj č. 9 – testování těsnosti a funkčnosti EGR ventilu – Leaktester

Stroj č. 9 – testování těsnosti a funkčnosti EGR ventilu – Leaktester

Stroj v pořadí č. 9 poloautomatické výrobní linky pro kompletaci EGR ventilu Audi 3. generace s následným uzpůsobením pro alternativní montáž EGR ventilu 2. generace.

 

Stroj č. 9 – testování těsnosti a funkčnosti EGR ventilu – Leaktester

Stroj pro testování těsnosti a funkčnosti EGR ventilu Audi V6 (Leaktester)

Projekt: Montážní linka pro EGR ventil – Audi V6
Počet pracovišť v rámci zařízení: 3
Termín realizace: 2015 – 2016

PARAMETRY:
Šířka: 2000 mm
Hloubka: 800 mm
Výška: 2000 mm
Hmotnost: cca 900 kg
Provozní tlak: 0,6 MPa

FUNKCE ZAŘÍZENÍ:

Stroj zajišťuje otestování správné funkčnosti ventilu a únikové testování ventilu. Testování probíhá na třech pracovištích, které jsou obsluhovány jedním operátorem.


POPIS PRACOVIŠŤ ZAŘÍZENÍ:

Pracoviště DT1-DT3
Každé z testovacích pracovišť plní tyto základní funkce:
• Založení a načtení konkrétního ventilu
• Naprogramování čipu ventilu
• Kontrolu těsnosti těla ventilu přes oblast těsnící vložky (V-SEAL INSERT), zkušební tlak 5 bar
• Kontrolu těsnosti pod talířem ventilu (POPPET), zkušební tlak 600 mbar
• Kontrolu funkce zdvihového mechanismu
• Uzamčení čipu ventilu
• Barevné in-jetové označení dobrého kusu

Vkládání a vyjímání testovaného EGR ventilu je ruční, spouštění procesu tlačítky, signalizace kontrolkami, majáky a na OP. Stroj je zároveň schopen vyhodnotit za příslušný (volitelný) časový úsek počet zmetkových kusů, včetně rozdělení dle druhu vady a data výroby.

 

KONSTRUKCE ZAŘÍZENÍ:

  • ve spodní části ocelové profily 60x60x6, v horní části ITEM profily
  • pevné/polykarbonátové výplně – jako fixní plochy nebo jako dvířka
  • pracovní prostory zabezpečeny optickými bezpečnostními závorami, elektrickými bezpečnostními zámky nebo šroubovými spoji
  • každé pracoviště opatřeno operátorským panelem v úhlově stavitelné konstrukci
  • každé pracoviště opatřeno policemi na uložení měřících přístrojů
  • všechna pracoviště vybavena ovládacími tlačítky a policemi na neshodné výrobky
  • elektrický rozvaděč umístěn v levé části stroje
  • ve spodní části umístěny terminály, vzdušníky, úpravna vzduchu a tlakové zásobníky barvy

 

imageLeaktester – pracoviště DT1 vložení testovaného EGR ventilu

imageLeaktester – pracoviště DT1 spuštění testu těsnosti

imageLeaktester – pracoviště DT1 s testovaným EGR ventilem

imageLeaktester – pracoviště DT1 s test OK

imageLeaktester – pracoviště DT1 a detail pozice s EGR ventilem